BIP

STYPENDIA WÓJTA GMINY BYSTRA-SIDZINA DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

 

Od 15 do 30 września można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina. Ubiegać się o nie mogą najzdolniejsi uczniowie oraz studenci z terenu naszej gminy, którzy w ubiegłym roku szkolnym/akademickim uzyskali znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina, przed złożeniem wniosku, prosimy

o zapoznanie się z kryteriami oraz tabelą oceny punktowej. Formularz wniosku oraz regulamin i tabela oceny punktowej do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Bystra-Sidzina oraz w Referacie Oświaty Urzędu Gminy /pokój nr 12/.

Wniosek o stypendium Wójta może złożyć:

- Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej,

- Rodzic lub prawny opiekun ucznia,

- Pełnoletni uczeń,

- Student.

Wnioski o przyznanie stypendium Wójta należy składać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Bystra-Sidzina /pokój nr 12/.

Załącznik:

1. Uchwała NR XXVIII/223/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina

2. Wniosek  o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla ucznia za rok szkolny …./…

3. Tabela oceny punktowej  wniosków o stypendium Wójta dla uczniów

4. Uchwała NR XXIX/228/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina  z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina

5. Wniosek  o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studenta za rok akademicki …./…

6. Tabela oceny punktowej  wniosków o stypendium Wójta dla studentów

Powrót na górę