BIP

Posiedzenie Komisji Statutowej

Dates: 
czwartek, 23 Styczeń, 2020 - 09:00
Location: 
Gmina Bystra-Sidzina
34-235  Bystra Podhalańska 373
Polska
Description: 

ROA.0012.5.1.2020                        Bystra Podhalańska, dnia 17 stycznia 2020 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Z a w i a d a m i a m  uprzejmie, że posiedzenie

Komisji  Statutowej  Rady Gminy Bystra-Sidzina

zostało ustalone na dzień:

23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00

w budynku Urzędu Gminy w Bystrej Podhalańskiej -pokój nr 14.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wypracowanie zmian w Statutach  sołectw Gminy Bystra-Sidzina.
  3. Omówienie zmian w Statucie Gminy Bystra-Sidzina w zakresie protokołów posiedzeń.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji Statutowej

Stanisław Jaromin

Powrót na górę