BIP

VII sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina

Dates: 
czwartek, 13 Czerwiec, 2019 - 09:00
Location: 
Bystra Podhalańska
Polska
Description: 

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu

13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy w Bystrej Podhalańskiej – sala obrad

odbędzie się

 

VII SESJA VIII KADENCJI  RADY  GMINY  BYSTRA – SIDZINA

 

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina (radny Stanisław Jaromin),
 4. Wystąpienia zaproszonych gości oraz radnych powiatowych.
 5. Raport o stanie Gminy Bystra-Sidzina za rok 2018.
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Bystra-Sidzina za rok 2018,
  2. debata,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bystra-Sidzina  za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystra-Sidzina;
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego;
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bystra-Sidzina za rok 2018;
  4. przedstawienie informacji o stanie mienia gminy;
  5. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
  6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
  7. dyskusja;
  8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystra-Sidzina za rok 2018;
  9. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bystra-Sidzina z tytułu wykonania budżetu Gminy Bystra-Sidzina za 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. Zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Bystra-Sidzina za 2018 rok,
 2. zmiany w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na rok 2019,
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina,
 4. wyboru przedstawiciela Rady Gminy Bystra-Sidzina do składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
 1. Informacja Wójta Gminy o pracy i podjętych decyzjach w okresie międzysesyjnym.
 2. Zapytania, interpelacje radnych i odpowiedzi.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski -zakończenie.

 

Przewodnicząca Rady

Gminy Bystra-Sidzina

 

Dorota Kowalik

Powrót na górę