BIP

Zebranie wiejskie sołectwa Sidzina - 16.09.2018 r.

Dates: 
niedziela, 16 Wrzesień, 2018 (Całodzienne)
Location: 
Sidzina
34-236  Sidzina
Polska
Description: 

ZAWIADOMIENIE

Na podst. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Sidzina, przyjętego Uchwałą Nr XVII/128/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016 r.

zwołuję

 ZEBRANIE WIEJSKIE

SOŁECTWA SIDZINA,

które odbędzie się w dniu

16 września 2018 roku (niedziela) o godz. 1200

w nowym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

w Sidzinie – sala nad garażami.

 

Tematyka zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór protokolanta zebrania.
  3. Zgłaszanie zadań do realizacji z funduszu sołeckiego i dyskusja nad nimi.
  4. Podjęcie uchwały o przyjęciu  zadań do realizacji z funduszu sołeckiego w 2019 roku.
  5. Sprawy bieżące, w tym odpowiedzi na wnioski z poprzednich zebrań wiejskich.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

 

                                                                                Sołtys

                                                                                     Kazimiera Czarna

Powrót na górę