BIP

Edukacja

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie

34-236 Sidzina
NIP 552-15-49-412
Telefon/Fax : (18) 26-73-182
Dyrektor: Mieczysław Matyasik
Z-ca Dyrektora: Małgorzata Glanowska-Kania
 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bystrej Podh.

34-235 Bystra Podhalańska
NIP 552-15-48-890
Telefon: (18) 26-81-016
Fax: (18) 26-81-322
Dyrektor: Marek Drobny
Z-ca Dyrektora: Dorota Kowalik
 

Przedszkole Publiczne w Bystrej Podh.

 34-235 Bystra Podhalańska 401
 NIP 735-10-59-778
 Telefon/Fax: (18) 26-81-014
Dyrektor: Anna Kozłowska
 

Przedszkole Publiczne w Sidzinie

34-236 Sidzina 362
NIP 735-10-59-784
Telefon/Fax: (18) 26-73-189
Dyrektor: Zofia Bylica

 

Powrót na górę