BIP

Aktualności

5 Maj 2022
tablica informacyjna

Na podstawie umowy nr WE-VI.807.5.114.2022.SS w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: ,,Remontu drogi gminnej K440283 Sidzina-Plebańska(do szkoły) w km 0+ 000 - 0+137 w miejscowości Sidzina, Gmina Bystra-Sidzina.

25 Kwiecień 2022

29 kwietnia br. na terenie gminy Bystra-Sidzina odbędzie się akcja pod nazwą “Posprzątajmy Małopolskę na wiosnę”. Akcja ma na celu zwrócić uwagę na problem pozostawiania śmieci na terenach rekreacyjnych, turystycznych oraz w polskich lasach. Jeszcze nigdy środowisko nie potrzebowało naszej pomocy tak bardzo jak teraz. A ponieważ wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków i od lokalnej społeczności, dlatego naszymi działaniami chcemy zainspirować mieszkańców do wyjścia na wiosnę w plener i posprzątania swojej najbliższej okolicy. Osoby chcące wziąć udział w akcji, prosimy o zebranie się o godzinie 8.30 przy kapliczce na Binkówce w Sidzinie. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w akcji promującej ekologię. #posprzątajznamimałopolskę #sprzątaMYmałopolskę

13 Kwiecień 2022

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych!

7 Kwiecień 2022

Co roku w naszej gminie odbywa się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Porównując ilość tego typu odpadów zebranych w tym roku, można zauważyć, że jest ich zdecydowanie więcej niż w latach wcześniejszych. Szacunkowy koszt tegorocznej zbiórki wynosi 246 000 złotych, a ilość zebranych gabarytów to 261 ton, co stanowi rekord dotychczasowych zbiórek.

6 Kwiecień 2022

Okres wiosenny, to zazwyczaj początek realizacji zaplanowanych wcześniej inwestycji. Podobnie jest w naszej gminie, za sprawą środków jakie udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W marcu br. został ogłoszony przetarg na budowę skateparku w Bystrej Podhalańskiej, który zostanie wykonany w tym roku, podobnie jak budowa chodnika wraz oświetleniem w Sidzinie na odcinku od Dębu w kierunku Binkówki, w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z kolei w ramach środków wnioskowanych z programu Polski Ład, kilka dni temu została podpisana umowa z firmą CREA BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Wrocławia na kwotę 9,3 mln zł na budowę hali sportowej w Bystrej Podhalańskiej (https://www.facebook.com/gmina.bystra.sidzina/posts/3632684353523405). Planowana budowa placu sportowego w Sidzinie opóźnia się w wyniku odwołania, jakie część mieszkańców roli Chorążowej zgłosiła do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. W swoim piśmie mieszkańcy wyrazili obawy, że korzystające z placu rekreacyjnego dzieci oraz młodzież będą generowały zbyt duży hałas, a zbieranie się młodzieży w tym miejscu może prowadzić...

1 Kwiecień 2022

Ważna dla nas idea utworzenia władz terytorialnych, zdolnych do samodzielnego określania celów rozwoju lokalnego, a także prowadzenia własnej polityki w tym zakresie, zmaterializowała się dokładnie 30 lat temu, 1 kwietnia 1992 roku, kiedy rozpoczęła w pełni swoje funkcjonowanie Gmina Bystra-Sidzina. We wcześniejszych miesiącach trwało formowanie się władz nowej gminy i przygotowania do przejmowania postawionych przed nią kompetencji. 27 lutego1992 r. ukonstytuowała się Rada Gminy Bystra-Sidzina. Pierwszym Przewodniczącym Rady został wówczas pan Jan Stokłosa, a w kolejnym miesiącu – w marcu, wiceprzewodniczącym wybrany został pan Jan Motor. Rada Gminy, zgodnie ze swoją kompetencją, w marcu 1992 r. dokonała wyboru Wójta Gminy i Zarządu. Pierwszym Wójtem Gminy Bystra-Sidzina został pan Zbigniew Podsadecki, a jego Zastępcą – pani Franciszka Rapacz. Ponadto, w skład zarządu wchodzili: Jan Jaromin, Marian Kołodziejczyk, Stanisław Kulka, Stanisława Maciaszek. Do czasu wyboru Zarządu Gminy Bystra-Sidzina, funkcje wykonawcze pełnił dotychczasowy Zarząd Miasta i Gminy Jordanów. Rada Gminy powołała także sekretarza, którym została pani Maria Galicka oraz skarbnika gminy - panią Danutę...

31 Marzec 2022

XXXI sesja Rady Gminy odbyła się 31 marca 2022 r. Podczas obrad ślubowanie złożyła nowo wybrana radna. Zgodnie z obwieszczeniem Komisarza Wyborczego z dnia 28 lutego 2022 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bystra-Sidzina zarządzonych w dniu 27 lutego 2022 r. radną wybrana została pani Janina Józefa Totoś z listy nr 1 KWW DĄB. Życzymy powodzenia w pełnieniu mandatu społecznego.

31 Marzec 2022

30 marca wojewoda małopolski podpisał umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przedstawicielami ośmiu samorządów, w tym wójtem gminy Bystra-Sidzina. W spotkaniu uczestniczyli także posłanka Anna Paluch oraz senator Jan Hamerski. Dofinansowanie w wysokości 67 321 złotych otrzymała Gmina Bystra-Sidzina na remont drogi gminnej K440823 Sidzina – Plebańska (do szkoły) w km 0+000 – 0+137 w miejscowości Sidzina, prowadzącej do hali sportowej. Obecnie nawierzchnia jezdni jest mocno zniszczona.

16 Marzec 2022
Zgłoszenia w sprawie bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy

Osoby, które dysponują warunkami lokalowymi i wyrażają chęć przyjęcia uchodźców z Ukrainy (matek z dziećmi), prosimy o zgłaszanie informacji w tym zakresie do gminy Bystra-Sidzina.

15 Marzec 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, to jeden z najważniejszych i największych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach Programu Gmina Bystra-Sidzina pozyskała środki z dotacji celowej w kwocie 18.000 zł i zabezpieczyła środki własne w kwocie 4.500 zł – łącznie 22.500 zł. Dzięki pozyskanym środkom zostaną zakupione nowości wydawnicze i uatrakcyjniony zostanie księgozbiór bibliotek szkolnych oraz przedszkolnych. Dofinansowanie pozwoli bibliotece szkolnej w Sidzinie na zakup nowości wydawniczych dla wszystkich grup wiekowych uczniów szkoły, książek obrazkowych dla najmłodszych oraz audiobooków. Dzięki uzyskanemu wsparciu planowany jest zakup wyposażenia czytelni (stolików i krzeseł) jak również nowych regałów. Zaplanowano również realizację działań promujących czytelnictwo wśród uczniów, między innymi organizację spotkań z regionalnymi twórcami, przeprowadzanie...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę