BIP

Aktualności

8 Grudzień 2023

5 grudnia 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie w obecności Wójta Gminy Bystra- Sidzina, radnych Gminy Bystra-Sidzina, pracowników referatu administracji szkół i przedszkoli, przedstawiciela Krakowskiego Alarmu Smogowego, nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły odbyło się uroczyste otwarcie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Pracownia ta jest efektem realizacji projektu "Pracownia OZE w Szkole Podstawowej w Sidzinie", który został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kwotą 70 971,56 zł. Wkład własny Gminy Bystra-Sidzina wyniósł 7885,73 zł. Otwarcia pracowni dokonał Wójt Gminy Bystra-Sidzina pan Stanisław Tempka, który podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, wymienił działania ekologiczne związane z OZE prowadzone przez Gminę Bystra-Sidzina w ostatnich latach i podkreślił znaczenie edukacji ekologicznej dla mieszkańców. Dyrektor szkoły Mieczysław Matyasik przypomniał pionierskie konstrukcje turbiny wiatrowej pana Stanisława Szpaka, kilkuletnie doświadczenie szkoły w konstruowaniu turbin wiatrowych w ramach ogólnopolskiego...

7 Grudzień 2023

Zakończył się remont drogi gminnej nr 440227K, przebiegającej obok cmentarza komunalnego w Bystrej Podhalańskiej. Na podstawie umowy nr WR-VI.807.12.1.2023.ALo.RD.MAŁ w sprawie udzielenia w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Bystra-Sidzina zrealizowała zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 440227K w miejscowości Bystra Podhalańska w km 0+000 do 0+737, w gminie Bystra-Sidzina. Zmodernizowana droga przebiega obok cmentarza komunalnego w Bystrej Podhalańskiej i stanowi trakt komunikacyjny dla wielu mieszkańców. Podjęte prace budowlane zmierzały do wzmocnienia podbudowy w wymaganych miejscach, remontu nawierzchni bitumicznej poprzez częściowe frezowanie i wykonanie nowej nakładki asfaltowej, remontu i wzmocnienia poboczy, remontu elementów odwodnienia i zjazdów, a także oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oświetlenia poprzez zainstalowanie urządzeń hybrydowych fotowoltaicznych. Celem inwestycji było polepszenie standardu oraz parametrów technicznych drogi gminnej. Zakłada się, że realizacja zadania spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników poprzez poprawę równości i szorstkości jezdni,...

1 Grudzień 2023

Celem łatwiejszej orientacji, szybszego dostępu klientów do konkretnych stanowisk pracy oraz możliwości sprawdzenia dostępności siedziby Urzędu Gminy Bystra-Sidzina dla osób z niepełnosprawnościami, publikujemy opracowany plan budynku głównego oraz budynku „B”, gdzie mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Urząd gminy pracuje w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Do budynku prowadza schody bezpośrednio z chodnika przy drodze głównej. Z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych można skorzystać wjeżdżając przed budynek obok wejścia na pocztę. Znajduje się tu winda umożliwiająca dostęp do siedziby gminy na piętrze budynku. Aby użyć windy należy nacisnąć przycisk na zewnątrz, co umożliwi otwarcie drzwi. Wjeżdżając na piętro należy cały czas trzymać przycisk ze wskazanym numerem kondygnacji. Z tyłu budynku znajduje się dodatkowe wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, które prowadzi do sali obrad Urzędu Gminy. Przy tylnym wejściu skorzystać można z pętli indukcyjnej, połączonej bezpośrednio z sekretariatem. Przy tym wejściu znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób...

30 Listopad 2023

25 listopada 2023 r. podczas zjazdu zwyczajnego Komendy Hufca ZHP im. Aleksandra Kamińskiego w Jordanowie podsumowano minione 4 lata działalności i nakreślono strategię na kolejne lata. Podczas zjazdu z funkcją komendanta żegnał się hm. Emanuel Merz. W związku z tym, wybrano nowe władze hufca. Komendantem został dotychczasowy z-ca komendanta ds. organizacyjnych , pan Wacław Bednarz. Na spotkaniu obecni byli m.in. wójt Gminy Bystra-Sidzina Stanisław Tempka, a także pan Marek Drobny - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej w której działa drużyna jordanowskiego hufca. Odebrali oni z rąk hm. Emanuela Merza podziękowanie za współpracę, wieloletnią pomoc, wsparcie, zaangażowanie i wspieranie wszelkich działań harcerskich. Podczas spotkania, wójt Gminy Bystra-Sidzina, pan Stanisław Tempka poinformował, że Kapituła Honorowa Rady Gminy Bystra-Sidzina postanowiła nadać honorową odznakę „Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina” pani Marcie Malińskiej. Pani Marta Malińska rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej w 2003 roku, jako nauczycielka języka angielskiego, gdzie pracuje nadal. Od początku dała się poznać, jako sumienny...

24 Listopad 2023

23 listopada 2023 r. podczas sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Bystra-Sidzina najzdolniejszym uczniom i studentom. Stypendia Wójta Gminy są uznaniowe i mają na celu wspieranie uzdolnionych uczniów/studentów, którzy osiągając sukcesy promują Gminę Bystra-Sidzina poza jej granicami. Stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, gratulacje oraz życzenia. Stypendia Wójta Gminy Bystra-Sidzina w roku szkolnym/akademickim 2023/2024 otrzymali: UCZNIOWIE: DENDYS DOMINIK LIPA SZYMON MAŁYSA ADRIAN MATYASIK MATEUSZ TRZOP ALEKSANDER UTRATA WERONIKA STUDENCI: KRYGICZ KAMILA PATRYCJA PASTERNAK Nagrody wręczył Wójt Gminy Bystra-Sidzina Stanisław Tempka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Drobnym. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i studentom.

2 Listopad 2023

26 października 2023 r. siedziba Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej Podhalańskiej stała się przestrzenią sympatycznej uroczystości. Po 41 latach czynnego życia zawodowego przeszła na emeryturę, pani Grażyna Sutor. Swoją wiedzą, życzliwością i wrażliwością na drugiego człowieka doskonale wypełniała powierzone obowiązki. Pracę rozpoczęła 1 listopada 1982 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jordanowie, Filii w Bystrej Podhalańskiej, jako bibliotekarz. Zmiany organizacyjne biblioteki, to kolejne okresy zatrudnienia w nowych jednostkach. Gdy powstała Gmina Bystra - Sidzina w 1992 r. pracowała w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, jako kierownik w Wiejskiej Bibliotece w Bystrej Podhalańskiej. Od 2001 w Gminnym Ośrodku Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie na stanowisku kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej z Filią w Sidzinie. Do 2005 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bystrej Podhalańskiej jako kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej z Filią w Sidzinie. W okresie od 2005 roku do 2016 roku sprawowała funkcję kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej. Od 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sidzinie z Filią w...

27 Październik 2023

Jak co roku Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego z Bystrej Podhalańskiej, bierze udział w konkursie pt. „Odblaskowa Szkoła”. Mając na uwadze w pierwszej kolejności bezpieczeństwo uczniów, zostały zorganizowane poszczególne akcje, którymi warto się pochwalić. Placówkę odwiedzili bardzo ważni goście - panowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej. Dzieci chętnie wysłuchały strażaków, którzy przekazali zasady bezpiecznego zachowania się na drodze o zmierzchu. Panowie chętnie opowiedzieli o swojej pracy oraz szczegółowo pokazali mundury, w których pracują na co dzień. Największą atrakcją dla dzieci okazało się przymierzanie hełmu strażackiego. Pamiętajmy o zachowaniu wszelkiej ostrożności podczas korzystania z jezdni oraz o noszeniu elementów odblaskowych. Odbyło się również spotkanie profilaktyczno - edukacyjne z panami policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konieczności zakładania elementów odblaskowych. Policjanci przypomnieli o zagrożeniach czyhających na dzieci podczas korzystania z jezdni. Omówili zasady bezpieczeństwa w trakcie spacerów, jazdy rowerem czy na hulajnodze. Zwrócili...

17 Październik 2023
wybory 2023

W dniu 15 października 2023r. odbyły się w całym kraju wybory do Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowe.

13 Październik 2023

2 Październik 2023

30 września 2023 w Tarnowie odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej "Sacra Ecclesia Cantio", którego organizatorem jest Wydział Muzyki Kościelnej Kurii diecezjalnej w Tarnowie. Podczas wydarzenia naszą gminę reprezentował Chór Vox Cordis z Bystrej Podhalańskiej. Przesłuchania konkursowe przeprowadziło jury w składzie: ks. prof. dr hab. Andrzej Zając, prof. Lidia Matynian, prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik. Chór pod kierunkiem dyrygentki Moniki Smętek, zaprezentował wymagający, sakralny repertuar. Wykonanie utworów konkursowych, zaprezentowanych przez chór „Vox Cordis”, znalazło uznanie wśród jury oraz słuchaczy i zaowocowało zdobyciem III miejsca w kategorii chórów kameralnych. Po przesłuchaniach w kościele Matki Bożej Fatimskiej, centralnym punktem Festiwalu była uroczysta msza św. w tarnowskiej katedrze, pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Podczas eucharystii, dyrektor festiwalu ks. Grzegorz Piekarz dyrygował oprawą muzyczną, którą stanowił wspólny śpiew wszystkich chórów, biorących udział w Festiwalu. Udział chóru „Vox Cordis” w festiwalu, poprzedzony był wieloma próbami, przygotowaniami i szlifowaniem najdrobniejszych szczegółów...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę