BIP

Aktualności

16 Wrzesień 2020

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego

8 Wrzesień 2020

4 września 2020 r. na strzelnicy sportowej ZP LOK w Suchej Beskidzkiej odbyły się XII Powiatowe Zawody Strzeleckie Władz Samorządowych z broni kulowej. W sportowych zmaganiach wzięli udział przedstawiciele gmin oraz powiatu. W szranki stanęło w sumie 13 drużyn trzyosobowych w dwóch kategoriach: urzędy oraz rady. Dodatkowo prowadzono klasyfikację najlepszych strzelających indywidualnie. Pierwszym trzem zwycięskim drużynom oraz zawodnikom wręczono puchary Starosty Suskiego oraz dyplomy. W kategorii Rady, przedstawiciele Rady Gminy Bystra-Sidzina wywalczyli drugie miejsce. Wśród drużyn reprezentujących Urzędy, przedstawicielom Urzędu Gminy Bystra-Sidzina udało się zając 3 miejsce.

25 Sierpień 2020

Wraz z wybuchem I wojny światowej, a następnie wojny polsko-bolszewickiej, Polacy znaleźli się w trudnej sytuacji. Każdy z trzech zaborców – Rosja, Austria i Prusy – usiłował zaangażować ich w walkę po swojej stronie. Polacy starali się uchylać przed takim wykorzystywaniem własnych formacji wojskowych. Jednocześnie wciąż liczyli, że przy pomocy wygranych państw uda im się odzyskać niepodległość. Przegrana państw centralnych otworzyła Polakom drogę do utworzenia wolnego państwa. W czasie trwania konfliktu z lat 1914 -1918 Polacy walczyli w armiach wszystkich zaborców, ponosząc ogromne straty. Szacuje się, że łącznie w armii niemieckiej, rosyjskiej i austro-węgierskiej służyło około 3 milionów Polaków, z czego zginęło 500 tysięcy. Liczby te nie uwzględniają ogromnej rzeszy rannych i w inny sposób poszkodowanych. Pobór wojskowy nie ominął również mężczyzn zamieszkujących nasze tereny. Ogromną wiedzą i dociekliwością w poszukiwaniu informacji na temat udziału mieszkańców Bystrej Podhalańskiej w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej wykazał się pan Tadeusz Uczniak. Opracowane przez niego materiały opublikowane zostały na łamach Biuletynu Samorządowego Gminy Bystra-...

10 Sierpień 2020

Starostwo Suskie rozpoczęło prace związane z inwestycją polegającą na przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej w Sidzinie Górnej na styku roli Majowej i Czarnowej. Jest to ostatni drewniany most na drodze powiatowej w naszej gminie i pewnie jeden z ostatnich w powiecie. Jego stan techniczny jest na tyle kiepski, że za kilka lat musiałby być zamknięty. W związku z tym zdecydowano, że do końca roku zostanie on całkowicie przebudowany. Powstanie most żelbetowy z poszerzoną jezdnią oraz przejściem dla pieszych. Na czas budowy dla zapewnienia przejazdu mieszkańcom zostanie wykonany przez potok most tymczasowy.

29 Lipiec 2020

Zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych Programem „Czyste Powietrze” na spotkanie z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą jak wypełnić wniosek do programu. Punkt będzie czynny 5 sierpnia 2020 r. w godzinach 13.00-15.00 przy parkingu obok Urzędu Gminy.

28 Lipiec 2020

W związku z rezygnacją Pani Doroty Kowalik z mandatu radnej Gminy Bystra-Sidzina, a także z dotychczasowej funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Bystra-Sidzina - 28 lipca 2020 r. - podczas posiedzenia XV sesji Rady Gminy przeprowadzony został wybór nowego Przewodniczącego Rady, którym wybrany został pan Krzysztof Drobny. Decyzja pani Doroty Kowalik o złożeniu rezygnacji z mandatu radnej podyktowana była względami zawodowymi, gdyż w najbliższym czasie obejmie ona funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej.

14 Lipiec 2020

Klub Sportowy „BYSTRA” w Bystrej Podhalańskiej oraz Klub Sportowy „Dąb” w Sidzinie pozyskały dofinansowanie w kwocie po 10.000,00 zł z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Klub 2020”. Zgodnie z zasadami tego programu, kluby zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 10 procent otrzymanej dotacji. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Założeniem projektu jest zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w treningach oraz meczach. Ponadto w ramach dotacji sfinansowane zostaną wynagrodzenia szkoleniowców. Główne cele programu to przede wszystkim upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

13 Lipiec 2020
Wybory Prezydenckie 2020

12 lipca 2020r. odbyła się w Polsce II tura wyborów prezydenckich.

3 Lipiec 2020

Gmina Bystra-Sidzina znalazła się w finałowym gronie plebiscytu „Na najpiękniejszą gminę wiejską Małopolski 2020”.

29 Czerwiec 2020
Wybory Prezydenta RP I tura - wyniki głosowania w Gminie Bystra-Sidzina

28 czerwca 2020r. odbyły się w Polsce wybory prezydenckie I tura.

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę