BIP

Szkoła Podstawowa w Sidzinie

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny  w Sidzinie

            34-236 Sidzina 701

            tel /18 26 73 182,

           Adres e-mail: sekretariat@spsidzina.eu

            Strona internetowa szkoły:  

            www.sidzina.edupage.org

           Dyrektor: mgr. inż. Mieczysław Matyasik

          Wicedyrektor:  Małgorzarta Glanowska-Kania

 

 

Powrót na górę