BIP

Odznaka "Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina"

Odznaka  Honorowa Gminy Bystra-Sidzina została ustanowiona w celu odpowiedniego uhonorowania, wyróżnienia osób fizycznych, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Gminy Bystra-Sidzina w sposób znaczący przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Gminy Bystra-Sidzina.

Podmiotami upoważnionymi do występowania z wnioskiem o nadanie Odznaki są:

1) Grupa Radnych (co najmniej sześciu),

2) Wójt Gminy,

3) Organizacje społeczne i stowarzyszenia działające na terenie Gminy,

4) Rada Sołecka.

Odznakę przyznaje Kolegium Odznaki Honorowej Gminy Bystra-Sidzina, w  skład którego wchodzą:

1) Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina,

2) Wójt Gminy Bystra-Sidzina,

3) Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina,

4) Sołtysi sołectw wchodzących w skład Gminy Bystra-Sidzina.

Odznakę wręczają Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina wspólnie z Wójtem Gminy Bystra-Sidzina. Wręczenie ma charakter uroczysty, podkreślający osiągnięcia i zasługi, za które Odznaka została nadana, na okolicznościowej uroczystości o charakterze lokalnym, państwowym lub na sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina.

Wniosek o nadanie odznaki honorowej "Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina"

Powrót na górę