BIP

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze”

 

Gmina Bystra-Sidzina na podstawie porozumienia podpisanego z WFOŚiGW w Krakowie  prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Informacje na temat programu można uzyskać w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Bystrej Podhalańskiej 373, w godzinach pracy urzędu.

W ramach programu „Czyste Powietrze” mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. do wymiany kotła, termomodernizacji budynku, modernizacji c.o. szczegółowe informacje o programie (m.in. zasady programu, druk wniosku wraz z instrukcją wypełniania, wymagane dokumenty) dostępne są na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/

Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” do 30.06.2023r.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 317
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 134
  • Kwota wypłaconych dotacji – 3 578 413,95 zł

 

Powrót na górę