BIP

Warto wiedzieć

smog

Spalanie odpadów – jakie skutki za sobą niesie?

         Zapewne nie wszyscy wiedzą, że spalanie odpadów w domowych kotłowniach jest zakazane. Reguluje to Ustawa o odpadach, a konkretnie art. 155, który mówi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarnia odpadów, a zgodnie z art. 191 spalanie odpadów w piecach domowych podlega karze grzywny lub aresztu.

Warto pamiętać, że zagrożeń płynących ze spalania odpadów jest wiele.

Ze względu na fakt, iż piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci (proces spalania odpadów wymaga bardzo wysokich temperatur), takie zachowania mogą powodować zapalenie się instalacji, zaczadzenie, pęknięcie komina a nawet pożar budynku mieszkalnego.

Innym skutkiem palenia odpadów jest odkładanie się szkodliwych substancji w glebie czy wodach gruntowych. Co z kolei powoduje zatruwanie warzyw i owoców uprawianych w przydomowych ogródkach.

Najważniejszy jest jednak fakt, że palenie śmieci powoduje wydostawanie się do powietrza bardzo niebezpiecznych substancji, które później jesteśmy zmuszeni wdychać. Przez co w konsekwencji jesteśmy narażeni na choroby dróg oddechowych czy nowotwory płuc.

Dla wspólnego dobra pamiętajmy, iż w ramach comiesięcznej zbiórki możemy oddać każdą ilość wyprodukowanych śmieci. Dlaczego więc mamy narażać nasze życie  i życie naszych najbliższych paląc śmieci?

Powrót na górę