BIP

Aktualności

 

 

„List do sąsiada” – akcja z okazji Dnia Czystego Powietrza

 

            14 listopada obchodzić będziemy Dzień Czystego Powietrza.  Z tej okazji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zorganizował akcję, która polega na tym, aby dzieci napisały list do sąsiada, w którym będą starać się przekonać go, że warto wymienić piec na bardziej ekologiczny.

Co zrobić, aby napisać list? Wystarczy pobrać szablon specjalnie przygotowanego listu do sąsiada (do pobrania pod artykułem) i napisać w nim jak najbardziej przekonująco, dlaczego smog tak bardzo szkodzi naszemu zdrowiu i dlaczego warto zmienić źródło ogrzewania na ekologiczne.

Najciekawsze listy zostaną zaprezentowane na stronie internetowej powietrze.malopolska.pl oraz nagrodzone drobnymi upominkami.

Zdjęcia prac należy przesłać na adres powietrze@umwm.pl do końca listopada 2018 r.

(w tytule wpisując LIST DO SĄSIADA).

Zachęcamy do udziału w akcji.

Link do szablonu listu znajduje się tutaj

 

Dofinansowanie dla EKO-przedsiębiorców

            Informujemy, iż do 28.08.2018r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA,

Nabór został ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

W ramach niniejszego konkursu wsparcie przewiduje się na inwestycje takie jak:

1. w ramach typu projektu A tj. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa polegające na: 

a) głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, a także modernizacje/wymianę lokalnych źródeł ciepła (jako element projektu). W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac.

b) zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie. W ramach tego rodzaju projektów może być dofinansowane np. zastosowanie bardziej energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa/modernizacja linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Ponadto wsparciem może zostać objęte wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach oraz rozwój wysokosprawnej kogeneracji (jako integralna część przedsiębiorstwa).

2. w ramach typu projektu B tj. Inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych polegające na: zastosowania odnawialnych źródeł energii. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu wykorzystania energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wsparcie uzyskają inwestycje służące pokryciu zapotrzebowania na ciepło i/lub na energię elektryczną przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż jednostki OZE będą musiały być w pierwszej kolejności w pełni dedykowane potrzebom energetycznym przedsiębiorstwa i do nich dostosowane, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.

Brak jest możliwości inwestowania w rozwój nowych mocy OZE w przypadku braku wcześniejszego wykorzystywania energii na zaspokojenie obecnych potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa.

3. w ramach typu projektu C tj. Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego polegające na inwestycjach promujących rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym i pilotażowym.

 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną 65% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.
  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 65% dla średnich przedsiębiorstw.
  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na badanie środowiska 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw.
  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.
  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis 80% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat naboru można uzyskać na stronie internetowej RPO: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-4-2--eko---przedsiebiorstwa---rpmp-04-02-00-ip-01-12-020-18

oraz w Punkcie Informacyjnym w Nowym Targu:

al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ

Tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83

 

Inwentaryzacja ogrzewania budynków

               Gmina Bystra-Sidzina w ramach obowiązku wynikającego z Programu Ochrony Powietrza prowadzi Bazę inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce.

W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia poniższej ankiety.

do pobrania: ankieta

Ankietę można pobrać również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, pok. 7.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości podczas wypełniania  ankiety, prosimy o kontakt pod

nr tel. 18 26 81 220, wew. 131

Powrót na górę