BIP

Struktura urzędu

Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Bystra- Sidzina tworzą:

1. Stanowiska Kierownicze:

   1) Wójt Gminy

   2) Sekretarz Gminy,

   3) Skarbnik Gminy.

 

2. Komórki organizacyjne i Samodzielne stanowiska pracy Urzędu:

    1) Referat Finansowy         

    2) Referat Oświaty                                         

    3) Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Promocji                           

    4) Samodzielne Stanowisko ds. Ogólno-Organizacyjnych              

    5) Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych                                 

    6) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i drogownictwa                                       

    7) Samodzielne Stanowisko ds. Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych                  

     8) Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Zarządzania Kryzysowego               

     9) Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej            

    10) Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich        

    11) Samodzielne Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego         

    12) Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki                                       

    13) Urząd Stanu Cywilnego                

    14) Samodzielne stanowiska pracy pracowników fizycznych i obsługi.

 

Pracą Urzędu kieruje Wójt. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, organizuje pracę Urzędu, sprawuje także zastępstwo w razie nieobecności Wójta. Wójt może powierzyć Sekretarzowi prowadzenie w swoim imieniu określonych spraw Gminy. Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego budżetu oraz Kierownika Referatu Finansowego.

                       

Powrót na górę