BIP

Aktualności

28 Grudzień 2018

21 Grudzień 2018

Serdeczne życzenia radosnych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, a także wszelkiej obfitości, pomyślności i spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2019 wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Bystra-Sidzina w imieniu własnym, pracowników urzędu, radnych oraz sołtysów składają Wójt Gminy Przewodnicząca Rady Stanisław Tempka Dorota Kowalik

21 Grudzień 2018

W niezwykle uroczystej oprawie 8 par z terenu gminy Bystra-Sidzina obchodziło jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego, natomiast 6 par obchodziło jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego odbyła się w niedzielne popołudnie 16 grudnia 2018 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej. Prezydenckimi medalami „za długoletnie pożycie małżeńskie „ zostali w tym roku odznaczeni: Kazimiera i Antoni Bachulowie Zofia i Józef Czarni Stanisława i Michał Kizinkiewiczowie Zofia i Jan Kulkowie Helena i Stefan Lachnerowie Helena i Jan Motorowie Anna i Ferdynand Oskwarkowie Józefa i Stanisław Staszczakowie Pary małżeńskie obchodzące „Diamentowe Gody”: Maria i Józef Bednarzowie Agnieszka i Franciszek Kobielowie Maria i Józef Kulkowie Zofia i Józef Lipkowie Zofia i Bronisław Majowie Anna i Józef Palarczykowie W tym wyjątkowym wydarzeniu Jubilatom towarzyszyli znamienici goście na czele z Wójtem Gminy Bystra-Sidzina Stanisławem Tempką i Przewodniczącą Rady Gminy Bystra-Sidzina Dorotą Kowalik. Gośćmi honorowym, którzy zaszczycili swą obecnością naszych Jubilatów byli ks. Kanonik Adam Byrski Proboszcz Parafii w...

18 Grudzień 2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje, że został zrealizowany projekt pn. „Wytłumienie i zakup wyposażenia sali orkiestry OSP w Bystrej Podhalańskiej” zgodnie z umową nr 00390-6935- UM0610895/17 z dnia 10 kwietnia 2018 r. Zadanie wykonane zostało w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność” realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja ma na celu stworzenie warunków do kultywowania tradycji i kultury, poprzez prace związane z wytłumieniem sali OSP Bystra Podhalańska oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

4 Grudzień 2018

Informujemy, że przez najbliższe dwa tygodnie istnieje możliwość śledzenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Bystra-Sidzina. Pomoże to w jakimś stopniu zobrazować wielkość zanieczyszczenia powietrza jakie panuje na terenie naszej Gminy. W centrum Sidziny został zamontowany pyłomierz, który mierzy stężenie pyłu PM10. Pył PM10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do naszych płuc i górnych dróg oddechowych powodując różnorakie choroby układu oddechowego. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3. Aby zapoznać się z wynikami pomiarów pyłomierza, należy na stronie internetowej Urzędu Gminy przejść w zakładkę „Ochrona powietrza”, klikając następnie ikonę „Jakość powietrza”. Sprzęt został wypożyczony od Krakowskiego Alarmu Smogowego w ramach projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze.

23 Listopad 2018

31 Październik 2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 października 2018 r. w wieku 81 lat zmarł Zbigniew Podsadecki, jeden z inicjatorów powstania Gminy Bystra-Sidzina, a zarazem pierwszy Wójt tej gminy. Urodził się 12 stycznia 1937 r. w Dobczycach. W 1957 roku ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu stopnia pierwszego na Wydziale Zootechnicznym uzyskując tytuł inżyniera zootechniki. Karierę zawodową rozpoczął w 1957 roku podejmując pracę w PPRN w Myślenicach. Od 1 listopada 1961 r. pracował w radach narodowych. Początkowo zajmował stanowisko kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w Prezydium PRN w Suchej Beskidzkiej, następnie od 1968 r. pełnił funkcję Agronoma Gromadzkiego w Bystrej Podhalańskiej. W 1973 r. powołany został na stanowisko Naczelnika Gminy Bystra-Sidzina, natomiast po reorganizacji organów administracji państwowej od dnia 1 lutego 1976 r. powołany został na stanowisko Kierownika Gminnej Służby Rolnej Urzędu Miasta i Gminy w Jordanowie. Od 1 lipca 1981 roku zajmował stanowisko v-ce Prezesa ds. rolnych SKR, a od 1 czerwca 1982 roku piastował stanowisko Prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych w Jordanowie. Na początku lat 90-tych swoje istnienie zapoczątkowała Gmina...

22 Październik 2018

Wyniki wyborów do Rady Gminy Bystra-Sidzina i na Wójta Gminy Bystra-Sidzina

16 Październik 2018

2018 to Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ta znacząca rocznica, to sprawa bliska sercom wszystkich Polaków. Powinna ona stać się świętem całej polskiej wspólnoty tak, by każdy czuł się zaproszony nie tylko do udziału w uroczystościach i innych wydarzeniach rocznicowych, ale przede wszystkim do ich współtworzenia. To doskonała okazja, by opowiedzieć dzieje ojczyste także poprzez – często mniej znane – historie lokalne. Uczniowie placówek oświatowych z terenu naszej gminy wraz z nauczycielami podejmują liczne inicjatywy by w ciekawy i pomysłowy sposób uhonorować ten wyjątkowy Jubileusz. 11 października uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej uczestniczyli w I Rajdzie na Halę Malinową. Głównym celem wyprawy było uczczenie pamięci ofiar pacyfikacji dokonanej przez hitlerowców na osiedlu Maliny 13 października 1944 roku. Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Szkoła Podstawowa w Bystrej Podhalańskiej zgłosiła się do udziału w programie „Pamięć pokoleń”, organizowanym przez IPN. Uczestnicy programu są zobowiązani do objęcia stałej opieki nad miejscami pamięci narodowej, w tym nad grobami osób...

16 Październik 2018

Mówi się, że kapłan to przewodnik na drogach wiary. Jego osoba towarzyszy nam od początku naszego życia. Takich kapłanów, którzy na co dzień realizują swoje powołanie w parafiach, są w Polce tysiące. Są jednak i tacy kapłani, którzy równocześnie podejmują inną posługę, nazywamy ich kapelanami. W Kościele rzymskokatolickim, kapelan to duchowny, który z woli swojego ordynariusza spełnia określone funkcje liturgiczne w konkretnej grupie, wspólnocie lub środowisku. Swoich kapelanów mają różnego rodzaju ośrodki, instytucje czy grupy zawodowe. 10 września br., Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Bystra-Sidzina, działając na prośbę Ochotniczych Straży Pożarnych w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie, zwrócił się do Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – Metropolity Krakowskiego, z prośbą o mianowanie ks. Kanonika Adama Byrskiego – Proboszcza Parafii pw. św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej, Kapelanem strażaków Oddziału Gminnego ZOSP RP. W uzasadnieniu swej prośby Zarząd Gminny ZOSP RP wskazał, że szeregi obydwu jednostek zasila ponad 200 strażaków, działają także orkiestry dęte, aktywnie uczestniczące w życiu parafii, podobnie jak pozostali strażacy, a...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę