BIP

Aktualności

3 Marzec 2017

Gmina Bystra-Sidzina jako organ prowadzący szkoły, otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

2 Marzec 2017

15 lutego 2017 r. Pan Premier Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podjął decyzję o dofinansowaniu 13 projektów złożonych do II konkursu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

21 luty 2017

Gmina Bystra-Sidzina realizuje od 2009r. z sukcesami projekt „ Już pływam”. Również w tym roku zakwalifikowała się do realizacji projektu Województwa Małopolskiego mającego na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

17 luty 2017

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.

17 luty 2017

Zakończyła się druga edycja programu „Jeżdżę z głową” realizowanego przez Gminę Bystra-Sidzin, który miał na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych

6 luty 2017
50 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej Podhalańskiej

W niedzielę, 29 stycznia 2017 r. Koło Gospodyń Wiejskich z Bystrej Podhalańskiej świętowało jubileusz 50-lecia działalności

5 Styczeń 2017

21 Grudzień 2016

Zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych

21 Grudzień 2016

18 grudnia 2016 roku, odbyła się uroczystość 50-lecia oraz 60-lecia pożycia par małżeńskich z Gminy Bystra-Sidzina

8 Grudzień 2016

W dniu 1 grudnia 2016 roku odbyły się dwa spotkania informacyjno-warsztatowe skierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, dotyczące pierwszego etapu prac nad GPR - projektu Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, a także projektu Uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina.

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę