BIP

Aktualności

4 Październik 2019

29 września na stadionie sportowym w Suchej Beskidzkiej rozgrywane były Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Naszą gminę reprezentowali druhowie z OSP w Bystrej Podhalańskiej i OSP w Sidzinie. Zawody rozegrane były w dwóch konkurencjach sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. W wyniku zaciętej rywalizacji w grupie drużyn żeńskich OSP Sidzina po małej awarii sprzętu uplasowała się na 6 miejscu. W grupie drużyn męskich OSP Bystra Podhalańska zajęła 7 miejsce, a OSP Sidzina zajęła 1 miejsce broniąc tym samym tytuł mistrza powiatu z 2017 r. Nasze drużyny otrzymały puchary, dyplomy i drobne upominki oraz sprzęt pożarniczy w postaci tłumic i rozdzielacza kulowego. Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów oraz dziękujemy za poświęcenie i zaangażowanie. (G.L.) Fot. S. Tempka

4 Październik 2019

26 września br. na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej odbyły się XI Powiatowe Zawody Strzeleckie Władz Samorządowych z broni kulowej. W zawodach uczestniczyły zespoły trzyosobowe. Zawodnicy oddawali 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych z karabinka kbks kaliber 5,6 mm z otwartymi przyrządami celowniczymi z pozycji leżącej z odległości 25 metrów. Ogółem w zawodach udział wzięło 10 drużyn w dwóch kategoriach: Urzędy Gmin i Rady Gmin. Wśród drużyn reprezentujących poszczególne Rady Gmin najlepsi okazali się przedstawiciele Rady Gmina Bystra-Sidzina. Najlepszy wynik indywidualny wśród radnych zdobył Pan Bogusław Mazur – radny naszej gminy. Serdecznie gratulujemy. (A.N.) Fot. S. Tempka

4 Październik 2019

W piękną, słoneczną niedzielę, 15 września 2019 r. Wójt Gminy Stanisław Tempka razem z Przewodniczącą Rady Gminy panią Dorotą Kowalik, Gospodyniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Bystrej Podhalańskiej oraz przedstawicielami GOKPTiS reprezentowali naszą gminę w Dożynkach Powiatowych w Stryszawie. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława w Stryszawie Dolnej. Głównym punktem tegorocznego święta plonów był Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego. Wzięło w nim udział 10 Grup Wieńcowych, ocenianych przez Komisję Konkursową w składzie: dr Dorota Majerczyk – etnograf, dr Andrzej Peć – etnograf i Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka – etnograf. Oprócz samego wieńca oceniane było także jego ośpiewanie. Grupy wieńcowe wystąpiły z krótkim programami na scenie. Nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bystrej Podhalańskiej w ten dzień były przepięknie ubrane i rozśpiewane. Ich wystąpienie nagrodzone zostało przez publiczność gromkimi brawami. W kategorii - wieniec współczesny KGW z Bystrej Podhalańskiej zdobyło III miejsce. Gratulujemy bardzo serdecznie i cieszymy się z sukcesu. Docenić należy zaangażowanie w promowanie gminy na szerszym gruncie, poza jej terenem,...

6 Wrzesień 2019

Gmina Bystra- Sidzina otrzymała dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- spr

6 Wrzesień 2019

2 września 2019 równocześnie z rozpoczęciem nowego roku szkolnego dokonano oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie. Uroczystość zainaugurowała odprawiona w kościele parafialnym msza święta, po której wszyscy zebrani udali się do budynku szkoły. Na początku części oficjalnej odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Mieczysław Matyasik, który przywitał przybyłych na uroczystość gości, rodziców, nauczycieli i uczniów. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Hajos, senator RP Andrzej Pająk, wicestarosta suski Zbigniew Hutniczak, Wójt Gminy Bystra - Sidzina Stanisław Tempka, radni gminy, radni powiatowi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, Wójtowie sąsiednich gmin, księża, kierownicy poszczególnych referatów Urzędu Gminy oraz przedstawiciele organizacji z naszego terenu. W związku z przypadającą w tym roku 80 –tą rocznicą wybuchu II wojny światowej, wszyscy zgromadzeni uczcili pamięć ofiar minutą ciszy. Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu dotyczącym budowy hali i uroczystości jej otwarcia złożył podziękowania wszystkim, którzy...

4 Wrzesień 2019

Równolegle z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora tej placówki. Od 1 września 2019 r. kierownictwo szkołą przejął Pan mgr inż. Marek Drobny. Podczas uroczystego apelu inaugurującego nowy rok szkolny, złożono serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę, pełniącej od 1992 roku funkcję dyrektora szkoły, Pani mgr Ewie Stokłosie. Szkołę, w tym dniu zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Bystra-Sidzina Pan Stanisław Tempka, składając Pani Dyrektor podziękowania za długoletnią współpracę, trud włożony w wychowanie i kształcenie wielu pokoleń młodzieży, profesjonalizm w zarządzaniu szkołą, a także za działalność społeczną dla lokalnego środowiska. W historii szkoły Pani Ewa Stokłosa zapisała się 31 letnim stażem pracy, gdzie przez 27 lat sprawowała funkcję dyrektora placówki. Z jej osobą łączą się ważne dla szkoły zmiany i wydarzenia. W okresie tym, we współpracy z organem prowadzącym unowocześniono i doposażono bazę szkolną, zrealizowano szereg projektów rządowych i unijnych. Bogate doświadczenie, wiedza, przedsiębiorczość i operatywność Pani Ewy zaowocowały tym, że...

4 Wrzesień 2019

Raz w roku, w ostatnią sobotę sierpnia, samorządowcy ze wszystkich gmin na obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, a także zaprzyjaźnionych gmin słowackich, wraz z rodzinami i znajomymi, wyruszają na szlaki Ziemi Babiogórskiej, by podziwiać piękno jej przyrody i krajobrazu oraz spotkać się z przyjaciółmi. Corocznie gospodarzem imprezy jest inna gmina. W tym roku gościny udzieliła Gmina Budzów. Każda z grup złazowych, reprezentująca poszczególne samorządy gmin zrzeszonych w SGB po przemierzeniu wybranej trasy, spotkała się na uroczystej mszy świętej w intencji obecnych na złazie oraz wszystkich mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Mszy odprawionej na placu obok boiska sportowego LKS „STRZELEC” przewodniczył ks. Maciej Ostrowski. Następnie organizatorzy zapewnili poczęstunek, występy zespołów, konkursy i zabawy. Nie obyło się bez wspólnego śpiewu. Nasza grupa zaprezentowała na scenie przyśpiewki napisane specjalnie na tę okazję przez pana Tadeusza Uczniaka i zajęła pierwsze miejsce w kategorii najbardziej rozśpiewanej grupy złazowej. Jak co roku wręczano również dyplomy najstarszym i najmłodszym uczestnikom złazu oraz najliczniejszej grupie...

3 Wrzesień 2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje, że został zrealizowany projekt pn. „Kultywowanie miejscowej tradycji poprzez przeprowadzenie warsztatów muzycznych, zakup instrumentu muzycznego oraz przeprowadzenie koncertów przez Orkiestrę OSP w Bystrej Podhalańskiej” zgodnie z umową nr G/XV/2019/1 z dnia 11.01.2019 r. Zadanie zostało realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”. Współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem projektu było zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów poprzez organizację przedsięwzięć oraz zakup wyposażenia związanego z dziedzictwem kulturowym przez OSP w Bystrej Podhalańskiej. Projekt obejmował: - przeprowadzenie warsztatów muzycznych - zakup instrumentu - zakup książeczek na nuty - wykonanie 2 koncertów przez Orkiestrę OSP w Bystrej Podhalańskiej.

28 Sierpień 2019

Sierpień to tradycyjny czas dożynek. Zgodnie z kultywowanym od lat obyczajem świętowanie rozpoczęto przemarszem barwnego korowodu w asyście Orkiestry Dętej OSP w Bystrej Podhalańskiej, złożonego z pocztów sztandarowych, pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej Podhalańskiej, pań ze Stowarzyszenia Gospodyń Sidzinianki oraz mieszkańców do kościoła, gdzie odprawiona została uroczysta msza święta. Przewodniczył jej proboszcz parafii w Bystrej Podhalańskiej, ks. Adam Byrski. W sposób szczególny w imieniu całej gminy za plony w tym roku dziękowali mieszkańcy bystrzańskich ról: Ziętkowej Górnej, Traczykowej oraz Talapkowej Dolnej. Starostami tegorocznych dożynek była pani Lidia Skupień oraz pan Andrzej Smętek, którzy podczas Mszy Św. złożyli symboliczny chleb i wieniec uwity z tegorocznych zbóż jako dziękczynienie za wszelkie błogosławieństwa. Po nabożeństwie, na placu festynowym obok Urzędu Gminy nastąpiła oficjalna część uroczystości, które poprowadziła pani Bogusława Stokłosa. Gospodarze tegorocznych dożynek, Wójt Gminy pan Stanisław Tempka oraz Sołtys Sołectwa Bystra Podhalańska, pani Urszula Marfiak z rąk Starostów odebrali symboliczny bochen chleba oraz kosz kwiatów polnych...

14 Sierpień 2019

Upalne, niedzielne popołudnie 11 sierpnia można było spędzić w Skansenie w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej uczestnicząc w cyklicznej imprezie plenerowej „Między dawnymi, a nowymi czasy”. Impreza organizowana przez członków Stowarzyszenia „Tradycja i Natura” w Bystrej-Sidzinie i Skansen w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej, od początku swojego istnienia skupia się na prezentacji i promocji produktów lokalnych - dzieł wytwarzanych przez twórców ludowych, jak i regionalnych tradycyjnych dań. Zgodnie z duchem imprezy wszystko odbywa się „ Między dawnymi, a nowymi czasy”- czyli dawne dania, tradycyjne zajęcia wykonywane, przygotowane czy podane w nowoczesny sposób z zastosowaniem współczesnych materiałów. Podczas imprezy można było podziwiać rękodzieło ludowe, zakupić produkty pszczelarskie, ręcznie robione pamiątki, wykonać własnoręcznie wianek z ziół czy bukiet do poświęcenia na 15 sierpnia, wziąć udział w produkcji domowego makaronu, warsztatach malowania, zobaczyć zwierzęta gospodarskie oraz uczestniczyć w pełnej tajemniczości niespodziance, podczas której degustowano niezwykłe potrawy światowej kuchni i prezentowano techniki przydatne w walce ze stresem. Wszystko oczywiście z...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę