BIP

Aktualności

25 Maj 2018

Klauzula informacyjna Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”) informuję, iż: I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Bystra-Sidzina, 34-235 Bystra Podhalańska 373; II. z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 18 26 81 220, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@bystra-sidzina.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej zaadresowanej do IOD na adres: 34-235 Bystra Podhalańska 373; III. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych, rozpoznawania wniosków, skarg, wydawania zaświadczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO; IV. dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym organom i podmiotom wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na podstawie obowiązujących przepisów prawa; V. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt. III, jednakże nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o...

21 Maj 2018

W sobotę 19 maja 2018 w ramach projektu „KUCHNIA – Kulinarne Unikaty Chałup – Nowością Inspiracją Atrakcją”. Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Sidzinianki w Sidzinie przygotowały stoisko z tradycyjnymi potrawami z naszego regionu. Na płycie Wadowickiego rynku można było skosztować dań z regionów : Podbabiogórza, Doliny Soły, Żywiecczyzny czy okolic Wadowic, proste potrawy znalazły wielu amatorów szukających smaków dzieciństwa, a także były promocją regionu.

21 Maj 2018

Maj jest bogaty w różnego rodzaju imprezy na których pojawiają się nasi reprezentanci. Promując gminę Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bystrej Podhalańskiej wystąpiły 17 maja 2018 roku w Podegrodziu w ramach 36 - go Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych - DRUZBACKA. Panie przygotowały i przedstawiły przyśpiewki weselne z naszego regionu, po wstępnych kwalifikacjach zostały zaproszone do udziału w przesłuchaniach. Występ należy zaliczyć do udanych - Panie bezbłędnie wykonały przyśpiewki. Zauważyć trzeba że występowi przed tak fachowym i wymagającym jury zawsze towarzyszy ogromna trema, mimo to Panie poradziły sobie znakomicie.

18 Maj 2018

12 maja mieliśmy przyjemność gościć w Bystrej Podhalańskiej wykonawców Hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 "Błogosławieni miłosierni" - zespół "NiemaGotu". Zagrali oni koncert charytatywny, podczas którego zbierane były datki na leczenie mieszkanki naszej gminy. Wykonawcom, wszystkim przybyłym oraz zaangażowanym w organizację bardzo dziękujemy.

19 Kwiecień 2018

17 kwietnia 2018 r. w Tarnawie Dolnej odbył się „XX Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. Głównym organizatorem konkursu była Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej przy udziale Starostwa Powiatowego, samorządów z terenu powiatu suskiego oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej. W turnieju wzięły udział drużyny ze szkół podstawowych oraz gimnazjów wyłonionych w eliminacjach gminnych z terenu powiatu suskiego. Naszą gminę w kategorii szkół podstawowych reprezentowali uczniowie: Sylwia Chorąży, Iwona Sułocha, Grzegorz Jabcoń, Piotr Sułocha ze Szkoły Podstawowej w Sidzinie. Natomiast gimnazjum reprezentowali: Krystian Główka, Damian Skupień i Miłosz Suwaj z Bystrej Podhalańskiej. W klasyfikacji drużynowej uczniowie z Sidziny zdobyli I miejsce i będą mieli zaszczyt reprezentować powiat suski w eliminacjach wojewódzkich BRD, które odbędą się 16 maja w Mikluszowicach. Uczniowie z Bystrej Podhalańskiej zdobyli również wysokie 3 miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Podobnie jak na etapie gminnym, uczestnicy turnieju musieli wykazać się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu: - znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych,...

19 Kwiecień 2018

W dniu 12 kwietnia 2018 roku na terenie Gminy Bystra-Sidzina odbyła się akcja „Sprzątanie świata”. Uczestniczyli w niej uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej, Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie oraz dzieci z Przedszkola Publicznego w Sidzinie i Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej. Każda klasa sprzątała wcześniej wyznaczony rejon. W trakcie zbiórki śmieci dzieci i młodzież wyposażone zostały w 1200 szt. rękawiczek i 500 szt. worków na śmieci. Uczniowie wszystkich klas oraz przedszkolaki wraz z nauczycielami porządkowali tereny wokół przedszkoli, szkół, cmentarzy, kościołów, wzdłuż dróg i potoków, a także na szlakach turystycznych. Zebrano około 200 worków śmieci, których wywóz zapewnił Urząd Gminy. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom, dzieciom i wszystkim osobom biorącym udział za zaangażowanie w akcję „Sprzątanie świata” dzięki której nasza Gmina staje się piękniejsza.

3 Kwiecień 2018

Za zgodą Ministra Cyfryzacji wydaną w dniu 15 marca 2018 r. Urząd Gminy Bystra-Sidzina uzyskał możliwość potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP. Dzięki temu osoby zainteresowane założeniem profilu zaufanego nie będą musiały udawać się do punktów potwierdzających, którymi są m.in. ZUS w Suchej Beskidzkiej, tylko będą mogły potwierdzić profil zaufany w naszym urzędzie. Wykorzystując profil zaufany można załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, pism) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Dzięki profilowi zaufanemu można korzystać z wielu usług online na portalach urzędowych. Takimi portalami są między innymi:  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) — na przykład można złożyć tu wniosek o dowód osobisty, uzyskać odpisy aktów.  Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) — na przykład można tu umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie. Pracownik może sprawdzić, czy pracodawca zgłosił go do ubezpieczeń.  Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) — na przykład można tu założyć firmę, wznowić lub zawiesić...

26 Marzec 2018

Zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych

19 Marzec 2018

09 marca 2018 r. dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy spotkały się w siedzibie GOKPTiS Bystra-Sidzina w Sidzinie w celu zaprezentowania swoich umiejętności w ramach Eliminacji Gminnych do XIX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych.

16 Marzec 2018

12 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Sidzinie odbyły się eliminacje do etapu powiatowego „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. W turnieju brały udział 4 reprezentacje szkół z terenu gminy Bystra-Sidzina: drużyny Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych z Sidziny, oraz drużyny Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych z Bystrej Podhalańskiej. Drużyny gimnazjalne składały się z trzech zawodników natomiast drużyny szkół podstawowych z czterech zawodników. Role sędziów pełnili Pan Wojciech Fluder oraz starszy aspirant Tadeusz Gacek z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę