BIP

GMINA BYSTRA-SIDZINA OTRZYMAŁA WSPARCIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA”

05-07-2024, 10:31 -- redaktor

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w roku 2024 Gmina Bystra-Sidzina otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 35.000,00 zł, wkład własny Gminy wynosi 8.750,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 43.750,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu m.in. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Gmina Bystra-Sidzina złożyła wniosek o dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli. Planowany jest zakup między innymi: podłogi interaktywnej aby zachęcić uczniów do większej aktywności fizycznej, gier interaktywnych, które maja rozwijać u dzieci kreatywność oraz umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia. (B.C.)

                                                          

piątek, 5 Lipiec, 2024
Powrót na górę