BIP

Ks. Józef Bafia z honorowym odznaczeniem

18-06-2024, 15:13 -- redaktor

Miło nam poinformować, że do grona osób wyróżnionych Odznaką Honorową Gminy Bystra-Sidzina dołączył ks. Józef Bafia. Od 1 lipca 2010 roku sprawuje on funkcję Proboszcza Parafii p.w. św. Mikołaja w Sidzinie.

Wśród wielu obowiązków jakie pełni proboszcz parafii, na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie i dbałość księdza Bafii o powierzoną mu zabytkową architekturę Sidziny.  Zaraz po objęciu parafii, proboszcz zwrócił uwagę na bardzo zły stan chodnika i muru okalającego kościół, który miejscami groził zawaleniem. Niezwłocznie podjął starania o jego renowację. W związku z tym, że kościół św. Mikołaja wraz z ogrodzeniem ze stacjami Drogi Krzyżowej jest wpisany do Wykazu Obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego, przeprowadzenie remontu wiązało się z szeregiem dodatkowych formalności. Konieczne było przygotowanie projektu budowlanego oraz przede wszystkim uzyskanie pozwolenia Małopolskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich. Wszystkie formalności i pozwolenia konserwatora na wykonanie prac renowacyjnych, dzięki osobistemu zaangażowaniu i determinacji proboszcza parafia uzyskała 11 marca 2011 roku, czyli niespełna rok po objęciu probostwa.

Kolejnym etapem tej kosztownej inwestycji było uzyskanie choć częściowego jej dofinansowania. Proboszcz ks. Józef Bafia bez zwłoki, w 2011 roku podjął starania zakończone sukcesem o uzyskanie dofinansowania na remont chodnika. Dofinansowania udzieliło  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ze środków Unii Europejskiej. Wymiana nawierzchni chodnika wokół zabytkowego kościoła w Sidzinie została wykonana w 2012 roku. Natomiast prace konserwatorskie muru okalającego  kościół wraz ze stacjami Drogi Krzyżowej  zostały wykonane w latach 2013 i 2014. Koszty całości prac wyniosły ponad 1 mln 400 tys. zł, a dofinansowanie tych inwestycji uzyskane przez księdza proboszcza Józefa Bafię to 695 tys. zł. czyli prawie 50%. Należy dodać, iż pozyskanie środków pochodzących z budżetu unijnego ich wydatkowanie i rozliczenie wiąże się z bardzo wieloma obostrzeniami i surowymi wytycznymi jakie należy spełnić. Dzięki ogromnej determinacji i nieustępliwości księdza Józefa Bafii możemy dziś podziwiać zabytkowy kościół wraz z odnowionym murem, który stanowi wizytówkę centrum Sidziny.

Troska proboszcza o bezcenny zabytek jakim jest sidziński kościół, widoczna jest także we wnętrzu świątyni. Ciągle wykonywane są nowe prace, które poprawiają estetykę wnętrza zachowując niepowtarzalny klimat zabytku. Przejawem dbałości księdza o otoczenie wokół sidzińskiego kościoła, który jest centralnym punktem i wizytówką wsi, jest także odnowienie ogrodzenia wokół plebani i cmentarza parafialnego. 

 W ramach współpracy parafii z gminą, ksiądz proboszcz udostępnił teren na wykonanie ścieżki różańcowej, która również znacznie poprawiła estetykę ścisłego centrum Sidziny.

 Na przestrzeni 14 lat pełniąc funkcję proboszcza Parafii pw. św. Mikołaja w Sidzinie, oprócz codziennych obowiązków duszpasterskich ksiądz Józef Bafia podejmował trudne, kosztowne ale społecznie użyteczne inicjatywy.

Biorąc pod uwagę wysiłek i determinację  w przeprowadzeniu wymienionych wyżej inwestycji uznało, że ksiądz Józef Bafia zasługuje na uznanie i uhonorowanie ze strony społeczności i gminy. W uznaniu zasług za zachowanie dziedzictwa kulturowego,  Kolegium Odznaki  Honorowej Gminy Bystra-Sidzina, postanowiło nadać ks. Józefowi Bafii  Odznakę Honorową „Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina”. Odznaczenie zostało wręczone przez wójta gminy, pana Stanisława Tempkę oraz przewodniczącego rady gminy, pana Bogusława Mazura, 18 czerwca 2024 r. podczas posiedzenia II sesji IX kadencji Rady Gminy Bystra-Sidzina.

wtorek, 18 Czerwiec, 2024
Powrót na górę