BIP

Konkurs „Kultura i folklor Podbabiogórza”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza Zespoły Regionalne działające na obszarze 9 gmin Podbabiogórza tj.: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów Gmina, Jordanów Miasto, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zawoja, Zembrzyce do udziału w konkursie „Kultura i folklor Podbabiogórza”. Konkurs odbędzie się podczas „Europejskich Dni Dziedzictwa” w Skansenie - Muzeum Kultury Ludowej - w Sidzinie w dniu 08 września 2019 r., od godz. 12.00

Celem konkursu jest ochrona tradycji folkloru podbabiogórskiego, kultywowanie i poszanowanie dziedzictwa Podbabiogórza, zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej oraz stworzenie możliwości artystycznej konfrontacji i wymiany doświadczeń.

W konkursie mogą brać udział zespoły regionalne prezentujące wyłącznie folklor regionu podbabiogórskiego i działające na terenie 9 gmin Podbabiogórza tj. Budzów, Bystra – Sidzina, Jordanów Gmina, Jordanów Miasto, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce.

Zespoły zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do złożenia karty zgłoszeniowej. Do konkursu można zgłaszać zespoły w III kategoriach:

I. Zespoły dziecięce

II. Zespoły młodzieżowe

III. Zespoły dorosłe

Gmina może wytypować do konkursu wyłącznie jeden Zespół, jako reprezentanta gminy. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego Zespołu z danej gminy o udziale w konkursie decyduje data zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 02 września 2019 r. w Biurze Zarządu Stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka.

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia 

Regulamin i Karta zgłoszenia dostępne są również na stronie www.lgdpodbabiogorze.pl oraz na tablicach informacyjnych w gminach obszaru działania Lokalnej Grupy Działania.

Powrót na górę