BIP

Forum samorządowców w Jabłonce

06-11-2017, 14:15 -- Zbigniew Lipka

 

3 listopada 2017 r. w Jabłonce samorządy Gmin Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja zorganizowały forum w sprawie sprzeciwu wobec planów utworzenia parków krajobrazowych na terenie gmin.

Forum poprowadził Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak. Na wstępie przywitał wszystkich przybyłych mieszkańców gmin oraz gości. Obecni byli: poseł na Sejm RP Anna Paluch, senator RP Andrzej Pająk, były senator i marszałek województwa małopolskiego w latach 2002-2006 Janusz Sepioł, radni Sejmiku Małopolskiego: Barbara Dziwisz, Stanisław Barnaś, Marek Haber, Jan Piczura i Marek Wierzba, starosta powiatu nowotarskiego Krzysztof Faber, starosta powiatu suskiego Józef Bałos.

Zgromadzeni mogli obejrzeć film wprowadzający w problematykę forum. Następnie głos zabrali wójtowie poszczególnych gmin, którzy w sposób zdecydowany sprzeciwiali się planom utworzenia parków krajobrazowych na swoim terenie. Według samorządowców funkcjonujący Babiogórski Park Narodowy z otuliną, obszar Natura 2000, rezerwaty i pomniki przyrody oraz Południowomałopolski Obszar Krajobrazu Chronionego są wystarczającą formą do skutecznej ochrony przyrody i krajobrazu.

Następnie głos zabrali goście oraz zgromadzona publiczność. W burzliwej dyskusji dominowały głosy sprzeciwu, kwestionujące założenia utworzenia parków krajobrazowych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. W wypowiedziach postulowano o dokonanie zmian w projekcie w/w Planu z uwzględnieniem zastrzeżeń wskazanych w wystąpieniach.

Na zakończenie wszyscy wójtowie, organizatorzy forum, podpisali rezolucję Samorządowców i Mieszkańców Gmin: Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja wyrażającą sprzeciw w sprawie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Gospodarz forum, Antoni Karlak wręczył podpisaną rezolucję przedstawicielowi Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Januszowi Sepiołowi.

treść podpisanej rezolucji

 

poniedziałek, 6 Listopad, 2017
Powrót na górę