BIP

Laur Babiogórski

01-02-2019, 13:56 -- Anna Nieużytek

Sobota 26 stycznia 2019 r.  obfitowała w różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Jednym z nich była ceremonia wręczenia Laurów Babiogórskich jako honorowanie zasług osób fizycznych i prawnych, zasłużonych dla dokumentowania przeszłości historycznej oraz rozwoju i promocji obszaru Babiej Góry. To wyjątkowe wyróżnienie na wniosek Wójta lub Rady Gminy przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. W bieżącym roku wręczenie Laurów Babiogórskich odbyło się w Sali OSP w Jordanowie podczas Walnego Zgromadzenia SGB.

Z inicjatywy Wójta Gminy Bystra-Sidzina jedną z osób uhonorowanych Laurem Babiogórskim Stopnia Podstawowego była Pani Jadwiga Czarny, otrzymując prestiżowy dyplom za znaczące zasługi dla podtrzymywania tradycji i kultury regionu, szeroko pojętą działalność na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz osiągnięcia w budowaniu wizerunku gminy Bystra-Sidzina i obszaru Podbabiogórza.

 W obszernym uzasadnieniu nadania odznaczenia czytamy: …Pani Jadwiga Czarny jest z całą pewnością osobą nietuzinkową, osobą godną wyjątkowego wyróżnienia, jakim jest „Laur Babiogórski”, na który zasłużyła nie jako dyrektor instytucji kultury, ale poprzez przez wiele, wiele lat swojej bezinteresownej społecznej działalności.”

Jadwiga Czarny znalazła się tym samym w szacownym gronie posiadaczy tego honorowego trofeum. To już kolejny raz, kiedy Laur Babiogórski trafia do przedstawiciela Naszej Gminy, ponieważ  kilka lat temu  to samo odznaczenie otrzymało Stowarzyszenie Tradycja i Natura Bystra-Sidzina.

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich to istniejąca od 1995 roku organizacja skupiająca gminy leżące wokół Babiej Góry po jej polskiej stronie, prowadząca działalność w zakresie edukacji, kultury i promocji obszaru Podbabiogórza. Od początku istnienia Gmina Bystra-Sidzina jest jej członkiem i uczestniczy w różnego rodzaju działaniach takich jak: Konkurs Wiedzy Ogólnej Leonardo, Złazy Samorządowe czy opracowywanie wydawnictw promujących Naszą Małą Ojczyznę.

Fot. J. Hanusiak - MOK Jordanów

piątek, 1 luty, 2019
Powrót na górę