BIP

Małopolskie Talenty - podsumowanie

03-08-2021, 14:51 -- redaktor

małopolskie talenty logo 1

W ramach realizowanego w Gminie Bystra-Sidzina projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Bystra-Sidzina” zajęcia odbywały się w kilku modułach.

Kompetencja przedmiotowa z języka angielskiego

Kształtowanie kompetencji językowych odbywa się na dwóch etapach edukacyjnych: I i II. Głównym celem zajęć jest wsparcie uczniów zdolnych, mających predyspozycje do nauki języka obcego. Podczas poszczególnych zajęć uczniowie pracowali metodą projektu. Grupa młodszych uczniów realizowała tematy z modułów: „Kuchnie Świata”, „Nasze ubiory”, „Nasze wybory” oraz „Polska – Moja Ojczyzna”, „Turystyka”, „Moda”, „Zakupy”.

W ramach prowadzonych zajęć uczniowie znacznie poszerzyli swoje słownictwo z zakresu wspomnianych wyżej modułów. Nabyli umiejętność właściwego stosowania czasów oraz różnych struktur gramatyczno-leksykalnych w wypowiedziach ustnych, jak i pisemnych. Ćwiczyli zintegrowane umiejętności językowe: wyszukiwali, porządkowali i selekcjonowali informacje z różnych źródeł. Rozwijali umiejętność pracy w grupie oraz poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania. Nauczyli się także oceniać efekty nie tylko swojej pracy, ale także całego zespołu.

Udział uczniów w projekcie ,,Małopolskie Talenty’’ przyczynił się nie tylko do przyrostu wiedzy i kompetencji społecznych, ale także do wzrostu wiary we własne możliwości oraz odpowiedzialności za własny proces uczenia się i pogłębiania zdolności językowych.

Technologie informacyjno-komunikacyjne -TIK

Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, doskonalili umiejętności pracy metodą projektu oraz nabywali kompetencje interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień naukowych.

Głównym założeniem było pobudzanie ciekawości poznawczej ucznia, stymulowanie jego aktywności, a także kształtowanie umiejętności komunikowania się i współdziałania w grupie.

Podczas zajęć TIK uczniowie dowiedzieli się jak programować i rozbudować robota, jak prawidłowo robić zdjęcia, jak i gdzie szukać informacji, w jaki sposób działają internetowe encyklopedie, poznali różne media transmisji danych.

Matematyka z elementami przyrody

W ramach modułu „Matematyka z elementami przyrody” w przez okres dwóch lat szkolnych 2019/2020 i 20202/2021  odbywały się zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych. Uczniowie poszerzyli między innymi wiedzę dotyczącą figur przestrzennych poprzez poznanie nowych brył, ich własności oraz nabyli umiejętność wykonywania ich modeli. Poruszane były również tematy związane z właściwym odżywianiem. Uczniowie nauczyli się obliczać wskaźnik BMI. Dzieci rozwiązywały również łamigłówki matematyczne, np. sudoku. Uczniowie uczyli się matematyki, grając w różnego rodzaju gry ogólnodostępne w Internecie. Uczestnicy zajęć wykazali się dużą kreatywnością oraz umiejętnością współpracy w grupie. Nauczyciele prowadzili z uczniami zajęcia z następujących modułów : „Liczby wokół nas”, Świat staje się mniejszy”, „Figury geometryczne wokół nas”, Cuda natury – powierez i woda”, Z miasta A do miasta B”, Żywność ekologiczna – zdrowsza czy droższa”itp.

Nastawienie na doskonalenie umiejętności myślenia ucznia odróżniało te zajęcia od lekcji przedmiotowych skierowanych głównie na zdobywanie wiedzy programowej. Koncepcja tych zajęć opierała się w większości na założeniu, że uczeń umiejętnie naprowadzony, sam odkrywa rozwiązanie. Zasadniczym warunkiem sukcesu był trening i wytrwałość w dążeniu do celu. Biorąc udział w zajęciach, uczniowie uwierzyli we własne siły i możliwości, cierpliwie wykonywali powierzone zadania, nie zniechęcali się trudnościami i niepowodzeniami, rozwijali swoje uzdolnienia. Młodzież wyrobiła w sobie poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków i umocniła więzi koleżeńskie.

Przedsiębiorczość

Uczniowie, dzięki uczestniczeniu w zajęciach organizowanych w ramach kompetencji z przedsiębiorczości nabyli nowe umiejętności i zdobyli doświadczenie w zakresie następujących tematów:  jak młodzież może wpływać na swoje zdrowie skupiając się na produktach które kupuje, jak reklama wpływa na nasze życie, jak dobrze zarządzać własnymi pieniędzmi, co zrobić aby zdobyć wymarzone miejsce pracy, jaka wybrać ścieżkę edukacyjną, aby osiągnąć w przyszłości sukces zawodowy.

Dzięki rożnym pomysłom nauczycieli prowadzących zajęcia z przedsiębiorczości, uczniowie byli bardzo zadowoleni z tych zajęć oraz chętnie w nich uczestniczyli

małopolskie talenty logo 2

W trakcie zajęć wykorzystywano wiele pomocy i środków dydaktycznych zakupionych z funduszy projektu.

wtorek, 3 Sierpień, 2021
Powrót na górę