BIP

Nowe witacze na granicach gminy

26-06-2014, 07:55 -- Barbara Dudek

Na granicach przydrożnych gminy widnieją już nowe tablice informacyjne promujące naszą gminę tzw., „witacze”, które zostały zamontowane w miejsce starych, zniszczonych już tablic, w 4 miejscach:

  • na wjeździe do Bystrej od strony Jordanowa (Mąkacza) oraz Osielca,
  • na wjeździe do Sidziny od strony Toporzyska i Zubrzycy.

 

Witacze są w kształcie pylonu, wykonane z blachy malowanej proszkowo, a do elementów graficznych zastosowano folię odblaskową.

Tablice informują  wjeżdżających na teren gminy o obszarze, na którym się znajdują, o gminach z którymi realizuje się współpracę w zakresie wzajemnej promocji oraz o najważniejszych atrakcjach turystycznych tego obszaru. Osoby/turystów wyjeżdżających z tego obszaru zachęcają do ponownego odwiedzenia tego terenu. 

Tablice informacyjne (witacze) są dopełnieniem istniejącego już w miejscowościach Bystra i Sidzina oznakowania turystycznego (oznakowanie ról,  tablice informacyjne w centrum miejscowości).

 

Wykonanie tablic informacyjnych zrealizowane zostało z udziałem środków zewnętrznych w ramach umowy z Urzędem  Marszałkowski Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Bystra- Sidzina poprzez wykonanie tablic informacyjnych na granicach przydrożnych gminy tzw. „witaczy”, której celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy oraz promocja obszarów wiejskich poprzez oznakowanie tablicami informującymi turystów o największych atrakcjach turystycznych gminy oraz podkreślającymi markę i walory regionu”. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 Oś LEADER w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. (B.L)

Poniżej link do galerii zdjęć:

 

Powrót na górę