BIP

„Podwójna kumulacja” – 6 milionów złotych dla gminy Bystra-Sidzina

07-08-2017, 14:20 -- Barbara Dudek

 

 

fundusze europejskie

Po wielu staraniach nasza gmina otrzymała dofinansowanie dwóch dużych planowanych inwestycji: budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy szkole w Sidzinie wraz z zapleczem i  zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacja budynków Zespołów Szkół w Bystrej Podhalańskiej i w Sidzinie.

Na budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy szkole w Sidzinie wraz z zapleczem i  zagospodarowaniem terenu wokół, dofinansowania udzielił Minister Sportu i Turystyki na kwotę 3 mln 78 tys. zł  tj.  50% kosztów inwestycji.

Harmonogram budowy przewiduje wykonanie fundamentów w tym roku, na koniec 2018 roku – stan surowy zamknięty, zaś w 2019 roku planowane jest oddanie hali do użytku.

Nowy obiekt sportowy powstanie w miejscu obecnie funkcjonującego tzw. placu festynowego. Hala sportowa z Zespołem Szkół w Sidzinie  będzie połączona komunikacyjnie poprzez łącznik (przewiązkę), prowadzący na pierwszą kondygnację sali gimnastycznej. Dojście i dojazd do budynku hali sportowej możliwy będzie poprzez istniejący zjazd.  Przy budynku powstanie także parking o powierzchni  200 m2.

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym - w części mieszczącej salę gimnastyczną - oraz dwukondygnacyjnym w części zaplecza technicznego.

Na poszczególnych kondygnacjach przewidziano:

parter – halę sportową, kotłownię, skład opału, magazynek, pomieszczenie trenera, przebieralnię z łazienkami oraz pomieszczenia: gospodarcze, sanitarne i komunikacyjne o łącznej powierzchni 1359,2m2

I piętro – małą salę do ćwiczeń, pomieszczenia magazynowe, sanitarne oraz komunikacyjne o łącznej powierzchni 222,2m2.

Obiekt stanowił będzie wizualne przedłużenie szkoły. Budynek będzie posiadał bezpośrednie wejście z poziomu terenu. W obrębie sali zaprojektowano czterorzędową trybunę z 272 miejscami siedzącymi. Zastosowanie kotar grodzących spowoduje podział przestrzeni sali na trzy niezależne boiska treningowe, umożliwiając realizację gier zespołowych oraz innych zajęć ruchowych.

Budynek będzie zabezpieczony termicznie od fundamentów po dach, (ściany - 20 cm styropian, okna – pcv, siedmiokomorowe, trzyszybowe).

Parametry techniczne:

- długość budynku – 54,90 m,

- szerokość budynku – 27,70 m,

- wysokość budynku (od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do kalenicy – 13,86 m).

Przewidywana liczba osób w budynku:

- parter – sala gimnastyczna – max 390 osób w tym 272 widzów

- I piętro – sala do ćwiczeń: 25 osób

 

Hala sportowa wyposażona zostanie w stałe urządzenia i sprzęty sportowe do rozgrywania zawodów sportowych. W skład wyposażenia wchodzić będą:

- stanowiska sędziowskie,

- bramki do piłki ręcznej,

- kosze do koszykówki wraz ze słupkami,

- słupki i siatka do siatkówki,

- zegar – tablica świetlna ścienna,

- nagłośnienie hali oraz monitoring.

Dodatkowo w hali sportowej przewiduje się możliwość uprawiania takich dyscyplin sportu jak: aerobik, gimnastyka sportowa, badminton, halowa piłka nożna i wiele innych.

Obiekt, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wewnętrzne rozwiązania techniczne umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Hala ostatecznie rozwiąże problem lekcji wychowania fizycznego prowadzonych obecnie na korytarzach szkoły. Dostęp do hali ze szkoły zapewni przewiązka. Z budynku będą mogli korzystać bezpłatnie także mieszkańcy naszej gminy, którzy zdecydują się aktywnie spędzać wolny czas.

Otrzymanie dofinansowania warunkowane było, poza prawidłowo przygotowanym wnioskiem o dofinansowanie, także wykonaniem takiego projektu, który spełni wysokie wymagania ekologiczne, poprzez zastosowanie odpowiedniego docieplenia i oświetlenia energooszczędnego (LED). Dodatkowo nowy budynek musi być skomunikowany ze szkołą i być dostępny dla osób niepełnosprawnych. To tylko niektóre wymagania, jakie stawiał Minister naszemu projektowi i za które projekt był oceniany. Zgodnie z założeniem Programu rozbudowy infrastruktury szkolnej do oceny były dopuszczone tylko te projekty, które zakładały budowę pełnowymiarowych hal sportowych - inne nie mogły liczyć na wsparcie.

Koszt budowy to 6 mln 200 tys. zł. Dofinansowanie Ministra Sportu i Rekreacji wynosi: 3 mln 78 tys. zł.

 

Drugą ważną inwestycją, na którą otrzymaliśmy ponad  3 mln zł, jest termomodernizacja budynków Zespołów Szkół w Bystrej Podhalańskiej i w Sidzinie.

W listopadzie 2015 roku nasza gmina złożyła Kartę Projektu w ramach programu Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, ogłoszonego przez Województwo Małopolskie, w którym ubiegaliśmy się o dofinansowanie prac modernizacyjnych naszych dwóch budynków szkół. Po długotrwałej ocenie, na którą składała się weryfikacja wniosku pod względem  formalnym, finansowym,  merytorycznym,  nastąpił ostateczny wybór projektu. Finalnym etapem prawie 2-letniego procesu  było zawarcie przez gminę w połowie lipca 2017 r. z Marszałkiem Województwa Małopolskiego umowy na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych naszych szkół. Ze względu na opóźnienia ze  strony Urzędu Marszałkowskiego, planujemy wybrać w tym roku wykonawcę; prace rozpocząć na wiosnę przyszłego roku a zakończyć w grudniu 2018 roku.

W ramach prac ograniczających zużycie energii w szkołach w Sidzinie i Bystrej Podhalańskiej będzie wykonane docieplenie ponad 10 tys. m2 ścian i stropów, wymiana nieszczelnych okien i drzwi. Zadanie obejmuje również montaż nowych pieców wraz z buforami 2x2000 litrów, wymianę oświetlenia na LED-owe i montaż na dachu każdej ze szkół paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o mocy przeszło 24 kW.

W związku z ochroną powietrza gminy w Małopolsce w ciągu 5 lat muszą w swoich budynkach zastosować rozwiązania ograniczające emisję zanieczyszczeń do środowiska. W naszej gminie budynkami, które ich najwięcej generują, są szkoły. Spowodowane jest to tym, że budynki są stare i niedocieplone.  Dlatego też, nawet przy niewielkich mrozach w zimie, w każdej ze szkół dzienne spalane wynosi ok. 1 tonę ekogroszku, a i tak niektóre klasy są niedogrzane. Ta kiepska sytuacja termiczna szkół powoduje, że już na początku października trzeba budynki ogrzewać. Wykonanie  w/w robót pozwoli rocznie zaoszczędzić ponad 50% energii zużywanej przez szkoły. Dodatkowo warto zaznaczyć, że budynki po wykonaniu robót zyskają znacznie na estetyce.

Dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy na termomodernizację szkół, pochodzi ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Budżet Projektu wynosi - 6 mln 488 tys. zł. Wkład gminy to 3 mln  165 tys. zł.  Natomiast wartość dofinansowania wynosi ponad 50% – to jest 3 mln, 289 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że od 2004 roku, kiedy to zostaliśmy członkami UE, po raz pierwszy nasza gmina pozyskała tak duże środki na współfinansowanie inwestycji.

poniedziałek, 7 Sierpień, 2017
Powrót na górę