BIP

Podziękowanie dla Sekretarz Gminy Marii Galickiej

04-08-2017, 09:41 -- Barbara Dudek

W dniu 28 lipca 2017 r. Pani Maria Galicka, po 25 latach pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Bystra-Sidzina, zakończyła swoją pracę w związku z przejściem na emeryturę.

 

Obowiązki Sekretarza Gminy objęła w kwietniu 1992 r., równolegle do zawiązania gminy Bystra-Sidzina. Na jej barkach spoczęła wówczas misja kształtowania nowopowstałej jednostki samorządu terytorialnego, którą realizowała razem z ówczesnym wójtem – Panem Zbigniewem Podsadeckim oraz Radą Gminy i pracownikami urzędu.

Jak wspomina Pani Maria, swoją pierwszą pracę zawodową rozpoczęła w 1977 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Jordanowie, a następnie pracowała w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Jordanowie.

Po objęciu funkcji sekretarza, razem z wójtem oraz panią Danutą Wędzel organizowała kadrę urzędu. Jak wynika z jej opowieści – poza pustymi szafami, biurkami i telefonem nie było wówczas nic, a wójt za prywatne pieniądze kupił pierwsze materiały biurowe, gdyż nie było nawet na czym zapisywać ustaleń.

Na przestrzeni ćwierć wieku, w trakcie którego Pani Maria pracowała w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina jego organizacja przechodziła różne zmiany, również osobowe. W związku z czym Pani Sekretarz współpracowała na przestrzeni lat z czterema wójtami oraz wieloma pracownikami urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Na pytanie jak przebiegała współpraca, Pani Maria odpowiada, że bardzo dobrze, za co wszystkim składa serdeczne podziękowania. Jak mówi – praca w urzędzie sprawiała jej przyjemność, stanowiąc ważny element Jej życia.

Pani Maria, 25 lat od rozpoczęcia pracy w naszej Gminie, kończy swoją zawodową przygodę, przechodząc na zasłużoną emeryturę.

Żegnamy Ją więc, jako współpracownicy i uczniowie, bowiem właśnie  rozchodzą się nasze zawodowe drogi.

Pragniemy złożyć Jej serdeczne podziękowania za wszystkie chwile, myśli i każdy gest dobrej woli. Chcemy podziękować za to, że czuwała nad nami i zawsze pełna serdeczności uczyła rzeczy, które potrzebne są w naszej pracy. Dziękujemy za to, że zawsze perfekcyjna i kompetentna z uśmiechem i siłą sobie tylko właściwą pomagała rozwiązywać problemy i była powierniczką wielu, także osobistych, trosk.

Dla wszystkich współpracowników jest wzorem do naśladowania, jako doradca, życzliwy przełożony i… po prostu dobry człowiek.

Dziękując za współpracę życzymy by Bóg obdarzył Panią siłą i dobrym zdrowiem, by pozwolił cieszyć się czasem wolnym od pracy zawodowej, oraz dużo radości w rozpoczynającym się właśnie nowym etapie życia. Polecamy się w dalszym ciągu życzliwej pamięci, wierząc, że ścieżki naszego życia splotą się jeszcze nieraz.

Współpracownicy

piątek, 4 Sierpień, 2017
Powrót na górę