BIP

Program "Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka"

31-05-2019, 14:57 -- Anna Nieużytek

21 maja br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczone zostały przedstawicielom samorządów promesy potwierdzające przyznanie dofinansowania na realizację zadań w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Do tego konkursowego programu wniosek złożyła również Gmina Bystra-Sidzina. Projekt ten pn. ”Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie w kwocie 50.000 zł.

Promesę z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego odebrał wójt Gminy Bystra–Sidzina Stanisław Tempka. Dofinasowanie w kwocie 100.000 zł otrzymał również starosta Józef Bałos w związku ze złożonym przez starostwo projektem pn. ”Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Suskim”. Warto podkreślić, że z Małopolski dofinansowanie otrzymały tylko 4 samorządy, w tym 2 z powiatu suskiego. W ceremonii wręczania towarzyszył poseł Sławomir Hajos.

Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka jest przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym. W 2019 roku, MSWiA planuje przeznaczyć na ten cel łącznie 6 milionów złotych. Program ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

W ramach projektu ”Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” przeprowadzone zostanie szereg działań edukacyjno-profilaktycznych, takich jak: konkursy, spotkania z ratownikiem GOPR, lekcje poświęcone bezpiecznemu poruszaniu się w górach i w lesie, organizację pieszych wycieczek, zakup sprzętu multimedialnego do prezentacji lekcji, naukę pływania dla dzieci, a także naukę udzielania pierwszej pomocy. Projekt obejmuje także rozwój i doskonalenie powstającej w jednostce OSP grupy poszukiwawczo-ratowniczej, w tym zakup materiałów szkoleniowych i sprzętu przeznaczonego do akcji w terenach trudno dostępnych.

Projekt promuje właściwe postawy w górach i nad wodą. Ma za zadanie edukować w zakresie reagowania i udzielania pierwszej pomocy. Przewiduje kompleksowe działania uświadamiające postawy godne naśladowania. Ma łączyć teorię z praktyką przy użyciu materiałów dydaktycznych, urządzeń i fantomów oraz zajęć w terenie.

Projekt skierowany jest do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej, obejmuje także działania na rzecz edukacji druhów z OSP w Bystrej Podhalańskiej.

Warto również dodać, że założeniem projektu jest wspólne działanie różnych jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w górach i nad wodą, tj. Policji, GOPR, OSP, Lasów Państwowych, szkoły i przedszkola.  (A.N.)

Fot. UG Bystra-Sidzina

piątek, 31 Maj, 2019
Powrót na górę