BIP

Projekt "Jeżdżę z głową"

14-01-2016, 09:00 -- Barbara Dudek

Gmina Bystra-Sidzina  przystąpiła do realizacji projektu „ Jeżdżę z głową” mającego na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy  w ramach zajęć pozalekcyjnych, poprzez aktywną rekreację ruchową ,  promocję bezpieczeństwa na stokach narciarskich oraz jazdę w kasku.  Programem zostało objętych 40 dzieci z klas III i IV szkół podstawowych z terenu gminy. W ramach programu zostanie zorganizowanych 8 wyjazdów na stok narciarski w Spytkowicach. Każde dziecko będzie uczestniczyło w 4  wyjazdach  pod opieką nauczycieli-opiekunów. Jeden wyjazd obejmuje 4 godziny zajęć na stoku. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy. (B.C.)

Harmonogram wyjazdów:

Harmonogram wyjazdów – Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzn w Sidzinie

 

 

18.01.2016r. wyjazd od szkoły godz. 9:00 , zajęcia na stoku od 10:00-14:00, powrót do szkoły 15:00 ( 20 uczniów – 2 opiekunów)

 

20.01.2016r. wyjazd od szkoły godz. 9:00 , zajęcia na stoku od 10:00-14:00, powrót do szkoły 15:00 ( 20 uczniów – 2 opiekunów)

 

25.01.2016r. wyjazd od szkoły godz. 9:00 , zajęcia na stoku od 10:00-14:00, powrót do szkoły 15:00 ( 20 uczniów – 2 opiekunów)

 

27.01.2016r. wyjazd od szkoły godz. 9:00 , zajęcia na stoku od 10:00-14:00, powrót do szkoły 15:00 ( 20 uczniów – 2 opiekunów)

 

 

 

Harmonogram wyjazdów – Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej

 

 

19.01.2016r.  wyjazd od szkoły godz. 9:00 , zajęcia na stoku od 10:00-14:00, powrót do szkoły 15:00 ( 20 uczniów – 2 opiekunów)

 

21.01.2016r. wyjazd od szkoły godz. 9:00 , zajęcia na stoku od 10:00-14:00, powrót do szkoły 15:00 ( 20 uczniów – 2 opiekunów)

 

26.01.2016r. wyjazd od szkoły godz. 9:00 , zajęcia na stoku od 10:00-14:00, powrót do szkoły 15:30 ( 20 uczniów – 2 opiekunów)

 

28.01.2016r. wyjazd od szkoły godz. 9:00 , zajęcia na stoku od 10:00-14:00, powrót do szkoły 15:00 ( 20 uczniów – 2 opiekunów)

Powrót na górę