BIP

Trwa modernizacja Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej

10-06-2019, 09:27 -- Anna Nieużytek

Trwa modernizacja Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej

W ubiegłym roku nasza gmina otrzymała dofinansowanie na projekt pn.:  „Zwiększenie oferty społecznej (edukacyjno-rekreacyjnej) i bezpieczeństwa w gminie poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem technicznym w miejscowości Sidzinie oraz modernizację Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej wraz z podniesieniem bezpieczeństwa bezpośredniego otoczenia przedszkola poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych”. Przyznane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z działania 11.2  Odnowa obszarów wiejskich. Koszt wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu wyniesie prawie 7 mln zł.

Prace związane z przebudową placu zabaw  zostały już rozpoczęte. Zostanie on  wyposażony w nowe urządzenia: huśtawki, piaskownicę w kształcie statku oraz  zestawy do zabawy wyposażone w bezpieczne nawierzchnie. Nowe, kolorowe urządzenia zapewnią przedszkolakom możliwość ciekawej zabawy  i aktywnego spędzania czasu w bezpiecznych warunkach.  

Kolejnym elementem projektu jest modernizacja budynku przedszkola. Prace zostaną rozpoczęte jeszcze w czerwcu. W ramach robót zostanie docieplony strop i wymienione podłogi wraz ze solarką okienną i drzwiową. Ponadto, po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków zostanie pomalowana elewacja. Dodatkowo, wymienione zostanie ogrodzenie wraz bramą wjazdową i furtką. Na prowadzone prace ze środków UE otrzymaliśmy ponad 237 tys. zł. Koszt całości prac natomiast wyniesie 382 tys. zł.

Zakończenie wszystkich prac na terenie przedszkola planowane jest do końca wakacji, by od nowego roku szkolnego nowy plac zabaw służył dzieciom. (S.T.)

Fot. S. Tempka

poniedziałek, 10 Czerwiec, 2019
Powrót na górę