BIP

Wielki sukces Przedszkola w Bystrej Podhalańskiej

07-06-2017, 13:24 -- Zbigniew Lipka

 

 2  czerwca 2017 r., w  Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się”, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie ekoLIDERZY 2017 województwa małopolskiego. Głównym założeniem konkursu było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

W konkursie mogły wziąć udział gminy, powiaty, jednostki organizacyjne, szkoły i przedszkola, pozarządowe organizacje ekologiczne, a także inni beneficjenci pomocy finansowej systemu finansowania ochrony środowiska.

Konkurs dotyczył zadań zrealizowanych w roku 2016 przy współudziale środków z systemu finansowania ochrony środowiska (z WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW).

W uroczystej gali, oprócz laureatów, wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Krakowa, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także osobistości świata polityki, samorządu lokalnego, laureaci i uczestnicy konkursu, a także przedstawiciele mediów.

Przedszkole Publiczne z Bystrej Podhalańskiej  zostało zwycięzcą w kategorii ekoPRZEDSZKOLE. Nagrodę- 5000 zł, przyznano za dotychczasowe działania na rzecz środowiska, a w szczególności za realizację projektu „Żywiołowe przedszkolaki odkrywają ekologię”.

ekolider 2017

ekolider 2017

ekolider 2017

środa, 7 Czerwiec, 2017
Powrót na górę