BIP

Wizyta w partnerskiej Gminie Kępice

06-08-2019, 09:33 -- Anna Nieużytek

Delegacja z Gminy Bystra-Sidzina, odpowiadając na zaproszenie pani Magdaleny Majewskiej – Burmistrz Gminy Kępice – na początku sierpnia brała udział w zorganizowanej wizycie studyjnej. Do uczestnictwa w wyjeździe, prócz przedstawicieli gminy, radnych oraz jednostek organizacyjnych, zaproszone zostały wszystkie organizacje działające na naszym terenie, które spośród członków wydelegowały swych reprezentantów.

Priorytetem podczas pobytu w Gminie Kępice, prócz promocji podbabiogórskich terenów była wymiana wzajemnych doświadczeń i możliwość zapoznania się z inwestycjami prowadzonymi przez tamtejszych samorządowców .

Podczas objazdu po terenie naszej partnerskiej gminy, pani burmistrz  Magdalena Majewska zaprezentowała powstające w centrum Kępic - w ramach programu Mieszkanie Plus – budynki  mieszkalne oraz lokale przeznaczone pod działalność gospodarczą. Kolejnym zwiedzanym obiektem było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, gdzie nasi przedstawiciele obejrzeli kotłownię zrębkową zbudowaną ze środków Fundacji EKO-FUNDUSZU Narodowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Pani burmistrz pokazała także oczyszczalnię ścieków, Spółdzielnię Socjalną Zielony Punkt, w ramach której działa punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także sieć gazową, tak zwany gazociąg wyspowy, którego bazowym elementem jest stacja regazyfikacji LNG. Na terenie Gminy Kępice delegacja zwiedziła także  Technikum Leśne w Warcinie, kształcące przyszłe pokolenia leśników.

Inicjatorem trwającej od lat współpracy między naszymi gminami jest pochodzący z Bystrej Podhalańskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej im.  Andrzeja Grubby w Przytocku, a równocześnie radny Rady Miejskiej w Kępicach, pan Zdzisław Maciaszek.

Wymiernym efektem współdziałania jest organizowana od lat wakacyjna wymiana dzieci z naszych gmin,  w ramach której stosunkowo mniejszym nakładem kosztów przygotowywana jest atrakcyjna kolonia letnia. (A.N.)

 

Fot. J. Motor

wtorek, 6 Sierpień, 2019
Powrót na górę