BIP

Wytypowano zadania do funduszu sołeckiego na 2018 rok

29-09-2017, 12:57 -- Zbigniew Lipka

 

We wrześniu w sołectwach naszej gminy odbywały się zebrania wiejskie, poświęcone głównie wyborowi zadań planowanych do sfinansowania z funduszu soleckiego w 2018 roku. Do rozdysponowania na 2018 rok przypada na miejscowość kwota: 40.640,50 zł.

Mieszkańcy Bystrej Podhalańskiej na zebraniu wiejskim w dniu 3 września br. wytypowali do realizacji w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:

  • Odnowienie i umeblowanie sali obrad w remizie OSP w Bystrej Podhalańskiej wraz z wykonaniem nagłośnienia i instalacji pod sprzęt multimedialny (za kwotę:  35.640,50 zł),
  • Zakup sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej Podhalańskiej (za kwotę: 5.000,00 zł).

Modernizacja sali obrad posłuży do organizacji narad oraz spotkań dla mieszkańców. Natomiast sprzęt AGD będzie służył Kołu Gospodyń Wiejskich, dla realizacji celów społecznych – podczas organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców gminy.  Realizacja w/w przedsięwzięć wpłynie na integrację oraz rozwój działalności kulturalnej i społecznej wsi.

Z kolei w dniu 17 września wyboru zadań w ramach funduszu sołeckiego dokonywali mieszkańcy Sidziny. Przyjęte zostały następujące zadania:

  • Oczyszczenie, pomalowanie oraz uzupełnienie brakujących elementów barierek przy mostach gminnych (za kwotę: 15.000,00 zł),
  • Przygotowanie terenu wokół budynku agronomówki pod plac festynowo-rekreacyjny: odwodnienie terenu, rozbiórkę budynku gospodarczego i wykonanie ogrodzenia (za kwotę: 25.640,50 zł).

Zadanie dotyczące przygotowania terenu wokół budynku agronomówki pod plac festynowo-rekreacyjny wpłynie na integrację oraz rozwój działalności kulturalnej i społecznej. Natomiast oczyszczenie, pomalowanie oraz uzupełnienie brakujących elementów barierek przy mostach gminnych poprawi bezpieczeństwo i poprawę estetyki otoczenia.

 

W bieżącym roku z funduszu sołeckiego zrealizowano:

  • W Sidzinie – wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienie na działce gminnej przy drodze powiatowej (obok remizy OSP) oraz dofinansowanie remontu toalet w szkole podstawowej.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej umożliwiło utworzenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum wsi oraz poprawę estetyki. Z koeli toalety w szkole wymagały gruntownego remontu ze względu na częste awarie kanalizacji.

  • W Bystrej Podhalańskiej – wykonanie i montaż bramy wjazdowej, wyjazdowej i bramki wejściowej do Zespołu Szkół oraz ogrodzenia biegnącego wzdłuż chodnika.

Realizacja zadania wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa i estetyki terenu wokół szkoły.

W 2017 roku wysokość funduszu sołeckiego na miejscowość wynosiła 31.922,00 zł.

piątek, 29 Wrzesień, 2017
Powrót na górę