BIP

Zwyczaje góralskie w tańcu, muzyce i śpiewie

20-12-2022, 11:33 -- redaktor
W życiu kulturalnym naszej gminy nie sposób ominąć wątki góralskie i rozwijającą się działalność Oddziałów Związków Podhalan. Jest to zasługa ludzi, którzy dbają o zachowanie spuścizny przodków, rodzimych zwyczajów i sztuki. Angażowanie się w oprawę szeregu wydarzeń nie tylko w naszej gminie, ale również poza jej terenem, wymaga przygotowania i wielu godzin poświęconych na naukę i doskonalenie umiejętności muzycznych i wokalnych.
W ogłoszonym w 2022 roku konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bystra-Sidzina w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Bystra-Sidzina, Związek Podhalan - Oddział w Bystrej Podfhalańskiej, złożył wniosek o dofinansowanie organizacji warsztatów tańca, muzyki, śpiewu i zwyczajów góralskich. Komisja konkursowa postanowiła wesprzeć inicjatywę, przyznając temu projektowi dotację w wysokości 4000 zł.
Zadanie realizowane było w budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej, poprzez prowadzenie zajęć z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych z zespołu regionalnego „Bystrzański Groń”. Oczywiście, szeregi Oddziału Związku Podhalan otwarte są dla osób chętnych z naszego terenu, które również chciałyby skorzystać z prowadzonych warsztatów.
Efekty pracy członków Związku Podhalan z instruktorem – panią Zofią Sową, można było dostrzec na lokalnych imprezach, podczas których prezentowane były występy podkreślające folklor i rodzime tradycje. Jedną z takich okazji było organizowane co roku „Święto Bystrej”, ku czci bł. ks. Stanisława Pyrtka. Podczas imprezy plenerowej, Oddział Związku Podhalan zaprezentował inscenizację, traktującą o dawnych zwyczajach i wykonywanych siłami rąk ludzkich pracach polowych, takich jak sianokosy i kopienie siana.
Widowisko zostało przyjęte z entuzjazmem publiczności, co zainspirowało jego wykonawców do utrwalenia go na filmie. Nagrania powstawały na terenie Skansenu w Sidzinie oraz „zagonów” uprawianych w Bystrej Podhalańskiej. W aktorów, wcielili się sami członkowie Oddziału Związku Podhalan z Bystrej Podhalańskiej. Za scenariusz i reżyserię odpowiedzialna była opiekunka merytoryczna – pani Zofia Sowa. Za kamerą stanęli operatorzy z TV Orawa, pan Bronisław Kowalczyk i Kamil Kuś. W zakresie realizacji nagrania oraz jego rozpowszechniania i popularyzacji, Związek Podhalan mógł liczyć na zaangażowanie działu promocji Gminy Bystra-Sidzina. Dużego merytorycznego wsparcia i pomocy w realizacji przedsięwzięcia udzieliła dyrektor Skansenu w Sidzinie – pani Jadwiga Czarny. 
Nakładem pracy całego zespołu ludzi, powstał film „Piyrsy pokos na Świynty Jon”. Przedpremierowy pokaz ekranizacji odbył się 22 listopada br. w sali OSP w Bystrej Podhalańskiej, która na czas prelekcji przypominała kameralną salę kinową. Premiera filmu dla szerokiego grona odbiorców w mediach społecznościowych Oddziału Związku Podhalan, planowana jest tuż przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. (A.N.) Fot. O/ZP w Bystrej Podhalańskiej
 
 
 
 
 

 

wtorek, 20 Grudzień, 2022
Powrót na górę