BIP

Integracja infrastruktury i oferty turystyczno-rekreacyjnej wsi Bystra-Sidzina poprzez budowę Podbabiogórskiego Szachowiska oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej K 1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia

06-07-2015, 10:40 -- Barbara Dudek
Integracja infrastruktury i oferty turystyczno-rekreacyjnej wsi Bystra-Sidzina poprzez budowę Podbabiogórskiego Szachowiska oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej K 1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia

 

 

„Integracja infrastruktury i oferty turystyczno-rekreacyjnej wsi Bystra-Sidzina poprzez budowę Podbabiogórskiego  Szachowiska oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej K 1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia”

Zakres realizowanych robót obejmował wykonanie chodnika o długości 1,022km oraz montaż szachowska w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika łączącego dwie miejscowości (na roli Smętkowej w Bystrej).

Prace rozpoczęte zostały w kwietniu 2014r. Odbiór robót miał miejsce 30.09.2014r.

Wartość całkowita operacji to 255 382,21zł. Kwota dofinansowania uzyskana za pośrednictwem LGD Podbabiogórze w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013” - „Odnowa i rozwój wsi” wyniosła 166 901,00zł (80% kosztów kwalifikowanych).

Zakres realizowanych robót obejmował wykonanie chodnika o długości 1,022km oraz montaż szachowiska
Powrót na górę