BIP

Nauczmy się pływać!

23-04-2014, 07:50 -- Zbigniew Lipka
Nauczmy się pływać!

 

W 2014 r. Gmina Bystra - Sidzina otrzymała pomoc finansową w wysokości 12.040,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu nauki pływania pn. "Już pływam" w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci młodzieży. Gmina przeznaczyła na ten cel 11.280,00 zł. Zgodnie z regulaminem rodzice dzieci uczestniczących w projekcie wpłacą po 100 zł. Miejscem realizacji projektu będzie Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, ul. Zielona 1, 34-200 Sucha BeskidzkaTermin realizacji projektu: Zajęcia z nauki pływania trwać będą od 05.04.2014 r. do 07.06.2014 r.

Planowany przebieg nauki pływania: I. Do programu zakwalifikowało się 90 dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy. W ramach programu zostanie zorganizowanych 6 kursów po 15 osób na 1 kurs. Każde dziecko odbędzie 8 wyjazdów pod opieką nauczycieli - opiekunów na 2 godzinne zajęcia na basenie. Po każdej godzinie zajęć dzieci będą miały przerwę 30 min. .Zajęcia na basenie prowadzić będą instruktorzy nauki pływania ( 1 instruktor na 15 dzieci).Wyjazdy na basen odbywać się będą w soboty. Fazy nauki pływania: Faza 1 - opanowanie podstawowych czynności w wodzie : zanurzanie głowy pod wodę, otwieranie oczu pod wodą, opanowanie wydechu pod wodą. Faza 2. - wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie, wykonywanie skoków i poślizgów na piersiach: Faza 3- opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na grzbiecie, do kraula na piersiach, z poprawnym wydechem. Faza 4 - opanowanie pracy kończyn górnych do kraula na grzbiecie, elementy nurkowania, gry i zabawy , skoki do wody. Wykorzystanie poznanych elementów w formie zawodów.

 

Zakładane rezultaty realizacji projektu Nabycie umiejętności obcowania z wodą. pływanie elementarne, kraulem, oddychanie w wodzie i orientacja pod powierzchnią wody, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie i zagrożeniami na kąpieliskach oraz sposobami ich zapobiegania, nabywanie kondycji fizycznej ,profilaktyka wad postawy oraz promocja sportu jako alternatywy wobec patologii.

 

 

Program współfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej, z budżetu Gminy Bystra - Sidzina oraz wpłat rodziców dzieci biorących udział w programie.

 

Powrót na górę