BIP

Odnowa Centrum Wsi Bystra

16-04-2014, 11:00 -- Barbara Dudek
Odnowa Centrum Wsi Bystra

W ramach tego działania przygotowano teren na potrzeby działalności kulturalnej – organizację imprez plenerowych. Wykonano scenę koncertową, utwardzono plac poprzez ułożenie oraz wykonano ogrodzenie.  Działanie wykonywane w okresie 03.10.2011 r.-03.09.2012 r. 

Zadanie zrealizowane z udziałem środków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” -  „Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość całkowita operacji: 174 623,31 zł Kwota dofinansowania w ramach Leadera: 113 623,31 zł.

Przed:

 

 

 

 

 

 

Po:

Powrót na górę