BIP

Odnowa Centrum Wsi Sidzina

16-04-2014, 10:50 -- Barbara Dudek
Odnowa Centrum Wsi Sidzina

Zadanie realizowane w okresie 05.05.2010 – 29.09.2011, miało na celu poprawę standardu życia mieszkańców wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości w celu stworzenia miejsca spotkań i rekreacji. Realizacja operacji obejmowała: przygotowanie terenu, budowę ścieżek spacerowych wraz z oświetleniem,  posadowieniu brył kamiennych, a także montaż ławek, tablicy informacyjnej oraz koszy na śmieci.

Odnowa centrum wsi wpłynęła na poprawę wizerunku miejscowości i jej promocję oraz atrakcyjność turystyczną.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” -  „Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość całkowita operacji: 213 322,23 zł, Kwota dofinansowania w ramach Leadera: 130 318,00 zł.

Powrót na górę