BIP

Ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-KAPER 15/I

Starosta Suski i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 12 maja br. w godz. 6:00-19:00 (termin zapasowy 13 maja br.) zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-KAPER 15/I.

Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez starek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku. Podczas ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania podczas, którego uruchomione zostaną syreny alarmowe.

 

W ramach treningu emitowane będą dźwięki:

-  modulowany trwający trzy minuty – oznaczający alarm;

- ciągły trwający trzy minuty –oznaczający odwołanie alarmu.

Powrót na górę