BIP

Czytanie w Małopolsce – lubię to!

Stowarzyszenie „Raciechowice 2005” zaprasza wszystkie szkoły, a także biblioteki i przedszkola z powiatów: myślenickiego, suskiego, oświęcimskiego i wadowickiego do udziału w projekcie „Czytanie w Małopolsce – lubię to!”. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 4 – 15 lat. Chcemy was zachęcić do czytania literatury, w  szczególności „pozaszkolnej”.

Szkoły mogą wziąć udział w takich inicjatywach jak:

  1. „Poczytam ci … na facebooku”. Działanie polega na nagraniu 1-3 minutowego materiału filmowego przedstawiającego fragment utworu literackiego związanego z  Małopolską (tematycznie lub przez pochodzenie autora) czytanego przez dziecko lub grupę dzieci. Filmik musi zostać opatrzony adnotacją z jaką szkołą związane jest dziecko. Materiał filmowy należy udostępnić na profilu zadania na  - www.facebook.com/czytaniewmalopolsce

Warunkiem zakwalifikowania filmu do konkursu jest przesłanie na adres stowarzyszenie@raciechowice.pl wypełnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udostępnianie wizerunku dziecka. Jej wzór znajdziecie w „galerii”.

Filmik będzie podlegał „lajkowaniu” w określonym regulaminem czasie (treść regulaminu w galerii). Szkoła z danego powiatu, z której pochodzić będą filmy o największej ilości lajków otrzyma nagrodę. Działanie trwać będzie w okresie od 14 września do 31 października. Wygraną dla szkoły będzie wyjazd na „Nocne czytanie w Małopolsce”.

 

  1. „Nocne czytanie w Małopolsce” nagroda przewidziana dla 4 szkół ( 1 szkoła z każdego powiatu) ,które zdobędą największą liczbę lajków w działaniu „Poczytam ci … na facebooku”. W akcji nocnego czytania w instytucjach kultury, sztuki, architektury weźmie udział 50 uczniów wraz z opiekunami. Każda noc rozpocznie się od zwiedzania obiektu/ obszaru, następnie odbędzie się posiłek, czytanie z udziałem zaproszonych gości, nocleg. Po śniadaniu dzieci wraz z opiekunami wrócą do szkół. Działanie realizowane będzie w listopadzie.

     
  2. „Poczytaj mi” to działanie realizowane w 20 chętnych przedszkolach, szkołach, bibliotekach i polegać będzie na organizacji głośnego czytania dzieciom przez znane na danym obszarze osoby: artystów, sportowców, samorządowców itp. Spotkanie będzie połączone z prezentacją charakteru pracy danego gościa, przez co dzieci dowiedzą się podstawowych informacji o specyfice pracy zaproszonych osób. Elementem zajęć będą warsztaty plastyczne. Działanie realizowane będzie od 1 października do 30 listopada.

     
  3. „Czytam, bo lubię” to konkurs plastyczno - literacki. Realizowany będzie w dwóch kategoriach wiekowych i dwóch kategoriach tematycznych.

Dzieci w wieku 4 – 9 lat będą mieli za zadania stworzyć plastyczną ilustrację ulubionego utworu literackiego związanego z Małopolską (na papierze w formacie do rozmiaru A3, dowolną techniką)

Dzieci w wieku 10 – 15 lat, muszą napisać wiersz lub krótką formę literacką ( do 5 stron wydruku komputerowego) na temat związany z Małopolską. W konkursie przewidziane są nagrody książkowe dla najlepszych prac w obu kategoriach (2 x 3 pierwsze miejsca oraz 2 x 3 wyróżnienia) Pracę będą oceniane przez 3 - osobowe jury (artysta plastyk, dziennikarz, pracownik Biblioteki Publicznej w Raciechowicach). Działanie realizowane będzie od 1 października do 30 listopada.

 

  1. „Spotkanie podsumowujące”. Spotkanie odbędzie się w Raciechowicach. Wezmą w nim udział dzieci ze szkół biorących udział w projekcie, zwycięzcy konkursów przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz wszystkie osoby zaangażowane w realizację zadania. Zaprezentowana zostanie prezentacja multimedialna z realizacji zadania, najlepsze filmiki, wręczone zostaną nagrody dla zwycięzców konkursu. Podczas spotkania aktorzy Myślenickiego Teatru w Stodole przeczytają małopolskie legendy. Działanie zrealizowane zostanie w pierwszym tygodniu grudnia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

Lidia Ścibor – 12 37 25 246 ( lidia.scibor@raciechowice.pl )

Katarzyna Magdziarz – 12 37 25 258 (stowarzyszenie@raciechowice.pl)

www.facebook.com/czytaniewmalopolsce

(B.C.)

Projekt „Czytanie w Małopolsce – lubię to!”, zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Powrót na górę