BIP

Deklaracja Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

1 lipca 2021r.

obowiązek składania deklaracji

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (tzw. CEEB)

 

Informujemy, iż od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, pokój nr 1.

Na wysłanie lub złożenie deklaracji obywatele będą mieli:

  • 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących,
  • 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła w przypadku nowo powstałych obiektów lub w przypadku zmiany źródła ciepła na nowe w budynkach już istniejącym

Więcej informacji na temat CEEB można znaleźć na stronie internetowej: www.zone.gunb.gov.pl

Powrót na górę