BIP

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła

Wójt Gminy Bystra-Sidzina zaprasza mieszkańców Gminy zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 60% na montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, na spotkania informacyjne, które odbędą się:

- 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali OSP w Bystrej, oraz

- 29 września 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali OSP w Sidzinie.

Na spotkaniach zaprezentowane zostaną informacje na temat Odnawialnych Źródeł Energii, a także warunki uczestnictwa w planowanym projekcie pn.: „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gospodarstwach prywatnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Powrót na górę