BIP

Działaj Lokalnie – edycja 2015

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o dotacje w ramach programu Działaj Lokalnie – edycja 2015.W ramach programu można otrzymać od 2000 do 5.000 złotych na lokalną inicjatywę.  

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą min. trzy osoby)Nabór projektów rozpocznie się 1 kwietnia poprzez generator i potrwa do 15 maja 2015.Aktualne informacje, regulamin konkursu, wzory dokumentów znajdują się na stronie: www.zielonalinia.org.pl oraz na facebooku: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.Zielona.LiniaProgram „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie.

Powrót na górę