BIP

II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Wójt Gminy Bystra – Sidzina informuje o zbliżającym się  II terminie składania wniosków o  zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. W drugiej połowie 2014 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminie:

- od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1- 31 października 2014 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego  na 1 ha użytków rolnych w 2014 r. wynosi 81,70 zł.

Wnioski oraz wszelkie informacje dostępne są w Urzędzie  Gminy Bystra – Sidzina, pokój nr 9, tel. 18/2681220 (wew. 119).

Powrót na górę