BIP

Informacja dla mieszkańców, którzy w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Bystra-Sidzina” otrzymali sprzęt komputerowy

31 grudnia 2019 roku wygasła umowa użyczenia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zawarta w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w Gminie Bystra-Sidzina”  współfinansowanego  przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

W związku z tym, mieszkańcy Gminy Bystra-Sidzina, którzy w ramach tego projektu otrzymali w 2012 roku sprzęt komputerowy, proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Bystra-Sidzina pok. Nr 12, w celu podpisania umowy przekazania sprzętu komputerowego.

Powrót na górę