BIP

Informacja o możliwości sprawdzenia ujęcia w spisie wyborców

 

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy  (Dz.U. z 2018 r., poz. 754 ze zm. ), Wójt Gminy Bystra-Sidzina uprzejmie informuje, że w dniach między 30 września 2018 r., a 15 października 2018 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina ( budynek B- biuro ewidencji ludności) w godzinach pracy Urzędu,  czy został uwzględniony w spisie wyborców w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię)imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

Powrót na górę