BIP

Informacja o pracy Urzędu Gminy Bystra-Sidzina

Szanowni Mieszkańcy,

Ze względów bezpieczeństwa Urząd Gminy Bystra-Sidzina czasowo ogranicza bezpośrednią obsługę klientów. W dniach od 14 października 2020 r. do 23 października 2020 r. Urząd  Gminy Bystra-Sidzina  nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi klientów. W tych dniach będą załatwiane osobiście tylko sprawy pilne, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi komunikacji z pracownikami urzędu oraz załatwianie spraw za pomocą Internetu, poprzez wiadomości e-mail, Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami poszczególnych referatów i jednostek pod numerami telefonów podanymi poniżej:

DZIENNIK PODAWCZY - tel. (18) 2681220, 2681221

GOSPODARKA ODPADAMI – tel. 18 2681220 wew. 121

URZĄD STANU CYWILNEGO / EWIDENCJA LUDNOŚCI

prowadził będzie tylko rejestrację urodzeń, zgonów,  tel. kontaktowy (18) 2681220  w. 116.

PODATKI – tel.  18 2681220 wew. 119

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - tel.  18 2681220 wew. 125

OŚWIATA – tel. 18 26 81 220 wew. 118

Wszystkie inne sprawy załatwiać należy za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (posiadając konto na www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym). Przypominamy, że wszelkie druki i wnioski dostępne są na stronie Urzędu  Gminy  Bystra- Sidzina.

Powrót na górę