BIP

Komunikat IMGW PIB - intensywne opady deszczu

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

WB-I.6331.3.107.2014

Kraków, dnia 9 września 2014 r.

 

         
 

wg rozdzielnika

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 76

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych                          w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie – subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 00:00 dnia 10.09.2014 do godz. 24:00 dnia 10.09.2014

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym (głownie na południowym wschodzie subregionu). Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Do godz. 24:00 dnia 09.09.2014 obowiązuje ostrzeżenie nr 75

wydane o godz. 06:37 dnia 09.09.2014

Dyżurny

Grzegorz Baca

Godzina i data wydania

godz. 11:36 dnia 09.09.2014

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 woj.malopolskie sub.poludniowy

od 00:00/10.09 do 24:00/10.09.2014 25-35 mm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90,

poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone

wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,           czk@malopolska.uw.gov.pl  

 

Dyżurny Operacyjny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Aleksander Gawłowski

 

 Otrzymują:

1.        Powiatowe (Miejskie) CZK

2.        a/a

 

Do wiadomości:

        1.   KW PSP

        2.   KW Policji

        3.   RZGW

        4.   MZMiUW

        5.   WSzW w Krakowie

        6.   KO SG Nowy Sącz

        7.   Dyspozytor PKP

       8.   Zakłady Energetyczne

        9.   GDDKiA

     10.   ZDW

      11.   WSSE Kraków

     12.   WINB Kraków

     13.   Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie

     14.   a/a

Powrót na górę