BIP

Konkurs „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ogłosiło kolejną edycję konkursu, w którym wybierane są najpiękniejsze ogrody przydomowe i obejścia w gospodarstwach rolnych w Powiecie Suskim. Do konkursu powiatowego są zgłaszane osoby wyłaniane w etapie gminnym.   Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

- ogród przydomowy,

- gospodarstwo rolne.

Oceny zgłoszonych ogrodów/gospodarstw dokonuje Komisja.

Zapraszamy do udziału w konkursie i zgłaszanie ogrodów do etapu gminnego.

Zgłoszenia z terenu Gminy Bystra-Sidzina przyjmowane są do  2 czerwca 2014 r.

Ogród /gospodarstwo/ może być zgłoszone do konkursu przez właściciela, jak też i inną osobę, lub organizację z terenu Gminy. Zgłoszeń można dokonywać osobiście w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina (pokój nr 1), drogą mailową na adres: promocja@bystra-sidzina.pl, lub telefonicznie.

 

Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w obydwu kategoriach na etapie gminnym, przechodzą do etapu powiatowego.

Zgodnie z regulaminem konkursu ustalonym przez starostwo powiatowe osoby, które były już laureatami tego konkursu nie mogą uczestniczyć w konkursie przez okres kolejnych 3 lat.

 

Ogrody oceniane są na podstawie następujących kryteriów:

- dobór kwiatów i kolorystyka kompozycji,

- mała architektura (altanki, pergole, kącik wypoczynkowy),

- wykorzystanie walorów dekoracyjnych roślin ozdobnych,

- okwiecenie balkonów i okien,

- chodniki, drogi, ścieżki na terenie ogrodu,

- utrzymywanie czystości na zewnątrz ogrodzenia,

- wykorzystanie odpadów ogrodniczych (kompostownik)

- ogólny wyraz artystyczny,

- regularne oddawanie odpadów z gospodarstwa domowego potwierdzone rachunkami,

- segregacja odpadów powstających w gospodarstwie domowym

- podłączenie nieruchomości do kanalizacji lub wyposażenie w zbiornik bezodpływowy oraz regularne jego opróżnianie.

Ponadto w kategorii „obejście w gospodarstwie rolnym” ogrody są oceniane również pod kątem oddzielenia obejścia od budynku gospodarczego oraz właściwego przechowywania, wykorzystywania płynnych i stałych odpadów powstających w gospodarstwie. 

 

 

 

Wzór zgłoszenia:

……………………………………………………                                         Bystra, dnia…………………..

Dane zgłaszającego (imię, nazwisko, adres)

…………………………………………………….

Nr telefonu kontaktowego

 

Gmina Bystra-Sidzina

Zgłaszam  do  Konkursu „ Na najpiękniejszy  ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”  ogród w kategorii:

⎕ obejście w gospodarstwie rolnym

⎕ ogród przydomowy

(zaznaczyć właściwą kategorię)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach przeprowadzanego konkursu.

………………………………….

podpis

Powrót na górę