BIP

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie

WÓJT GMINY BYSTRA-SIDZINA

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie,

 34-236 Sidzina 701

 

Informacje na temat ogłoszonego  konkursu, można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Bystra-Sidzina, Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Krakowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, oraz pod numerem telefonu 18 26 81 220 wew. 118.

Powrót na górę