BIP

LGD Podbabiogórze zaprasza na warsztaty szkoleniowe dla lokalnych liderów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza osoby aktywnie uczestniczące w życiu społecznym „Podbabiogórza” do udziału w warsztatach szkoleniowych dla lokalnych liderów.

Tematem przewodnim warsztatów będzie omówienie zasad wypełniania wniosków o płatność z zakresu działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, obejmujące działania: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.Warsztaty odbędą się w budynku Starostwa Powiatowego w biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze” (pokój na 1 piętrze) ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka w dniu 24 października 2014 r. (tj.: piątek) od godziny 900.Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu telefonicznie pod nr /33/ 874 41 72 lub e-mailem podbabiogorze@op.pl

Powrót na górę