BIP

Narodowy Spis Powszechny 2021 r.

 

1 kwietnia 2021 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rozpocznie spis powszechny ludności i mieszkań według stanu na dzień 31 marca 2021 r.  Celem spisu jest między innymi zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.

W dniu 25 stycznia 2021 r. Gminny Komisarz Spisowy w osobie Wójta Gminy Bystra-Sidzina powołał spośród pracowników Urzędu Gminy Gminne Biuro Spisowe, którego zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie spisu we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

W dniu 1 lutego 2021 r. Gminne Biuro Spisowe rozpoczęło nabór na kandydatów na rachmistrzów terenowych. Nabór dokonywany jest spośród osób pełnoletnich, cieszących się nieposzlakowaną opinią, posiadających co najmniej średnie wykształcenie i posługujący się językiem polskim w mowie i piśmie.

Powrót na górę