BIP

Nowe zasady segregacji odpadów

 

recyclingPrzypominamy, iż od 1 lipca 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

W związku z powyższym, zasady segregacji obowiązujące w naszej Gminie uległy małej modyfikacji.

Obowiązujące oznaczenia i kolory worków przedstawiają się następująco:

  • Niebieskie z przeznaczeniem na frakcję odpadów obejmującą papier, w skład której wchodzą odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – oznaczone napisem „Papier”;
  • Zielone z przeznaczeniem na frakcję odpadów obejmującą szkło, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – oznaczone napisem „Szkło”;
  • Żółte z przeznaczeniem na frakcję odpadów obejmującą metale i tworzywa sztuczne, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
  • Brązowe z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji – oznaczone napisem „Bio”;
  • Czarne z przeznaczeniem na pozostałe drobne odpady komunalne.

Zachęcamy do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami na temat właściwej segregacji odpadów, opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska, które znajdują się pod poniższymi linkami:

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI :

http://naszesmieci.mos.gov.pl/grafiki-i-instrukcje-wsso

ANIMACJA O WSPÓLNYM SYSTEMIE SEGREGACJI ODPADÓW:

http://naszesmieci.mos.gov.pl/do-pobrania-dla-gmin

Powrót na górę